Czas wygenerowania treści 2021-04-10 13:11:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/52/1/2018zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030
V/51/1/2018zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030
V/50/7/2018udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice
V/50/6/2018udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy
V/50/2/2018zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030
V/49/1/2018zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030
V/48/1/2018Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030
V/47/3/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/46/9/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/44/2/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/42/4/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/41/6/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/39/12/2017zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
V/39/6/2017zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/39/5/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/39/3/2017rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym Województwa Śląskiego za 2016 rok
V/38/7/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/38/10/2017udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Miastu Będzin
V/38/8/2017zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/38/6/2017trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego
V/37/3/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/35/15/2017udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice
V/35/14/2017zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/35/13/2017zmiany uchwały Nr IV/51/16/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
V/35/9/2017zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713