Czas wygenerowania treści 2021-04-12 19:08:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/52/3/2018zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2018 rok
V/51/6/2018zmiany uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej (z póĽniejszymi zmianami)
V/50/11/2018uchylenia uchwały Nr II/23/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
V/50/10/2018przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku
V/50/9/2018przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku
V/50/5/2018zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2018 rok
V/44/25/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu
V/44/24/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty sp. z o.o. w Rabce-Zdroju
V/44/23/2017stwierdzenia przekształcenia działalności szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
V/44/22/2017stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
V/44/21/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu
V/44/20/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/44/19/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
V/44/18/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju
V/44/17/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
V/44/16/2017stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
V/44/15/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
V/44/14/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku
V/44/13/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
V/44/12/2017stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
V/44/11/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
V/44/10/2017stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
V/44/9/2017stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
V/44/8/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
V/44/7/2017stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713