Czas wygenerowania treści 2021-04-12 17:44:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/47/8/2017zawarcia Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Bengal Zachodni
V/46/6/2017zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
V/28/2/2016w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada
V/11/5/2015zawarcia Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Żytomierską Obwodową Administracją Państwową
IV/51/10/2014podpisania Wspólnego Oświadczenia o współpracy między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska), Krajem Związkowym Nadrenią Północną-Westfalią (Republika Federalna Niemiec) a Regionem Nord-Pas de Calais (Republika Francuska)
IV/47/1/2014przystąpienia Województwa Śląskiego do współpracy europejskich regionów pod nazwą: Inicjatywa Awangarda Nowy wzrost poprzez inteligentną specjalizację
IV/39/4/2013podpisania „Listu intencyjnego dot. współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Południowy Kalimantan (Republika Indonezji)”
IV/25/19/2012wystąpienia Województwa Śląskiego ze Zgromadzenia Regionów Europy (Assembly of European Regions)
IV/19/22/2012zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
IV/18/2/2012przystąpienia Województwa Śląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowiedzialnością
IV/14/2/2011zawarcia Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Rządem Ludowym Prowincji Liaoning (Chińska Republika Ludowa)
IV/9/2/2011zawarcia Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Adżarską Republiką Autonomiczną (Gruzja)
IV/7/12/2011przystąpienia Województwa Śląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowiedzialnością
IV/6/24/2011zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
III/59/19/2010przystąpienia Województwa Śląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowiedzialnością
III/52/13/2010podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Departamentem Dolnego Renu (Republika Francuska)
III/48/7/2010przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/47/2/2010przystąpienia Województwa Śląskiego do Sieci Innowacyjnych Regionów Europy pod nazwą: IRE Community of Practice
III/45/11/2009udzielenia pomocy humanitarnej dla Obwodu Czerniowieckiego (Ukraina) w związku z epidemią grypy
III/43/3/2009upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013” w celu realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
III/43/2/2009upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Oświadczenia partnera projektu” w celu realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
III/43/1/2009przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko- Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2010-2012 na realizację projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
III/39/2/2009przystąpienia Województwa Śląskiego do Sojuszu rozwiniętych gospodarczo regionów Europy z dużym udziałem energointensywnych zakładów przemysłowych
III/39/1/2009przystąpienia Województwa Śląskiego do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713