Czas wygenerowania treści 2021-04-10 13:21:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/26/2/2016przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
IV/50/9/2014przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Koniecpol
IV/46/1/2014zmiany uchwały Nr IV/5/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
III/59/8/2010zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/56/1/2010zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/44/4/2009zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/37/23/2009określenia przedmiotu działalności Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
III/37/22/2009określenia przedmiotu działalności Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
III/35/5/2009zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/31/12/2008przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „STARLAMP” (Strategic areas and land management policy) w latach 2009-2011 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009-2011 na realizację projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC
III/31/13/2008upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie) - Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC
III/31/11/2008przyjęcia Wojewódzkiego programu przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
III/30/9/2008zmiany planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
III/29/9/2008zmiany planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
III/27/3/2008utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach
III/25/20/2008statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
III/22/19/2008ustalenia zasad wynagradzania pracowników Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
III/22/16/2008zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
III/8/9/2007likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
III/5/8/2007przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
II/53/12/2006sposobu ustalenia wynagrodzeń pracowników zakładu budżetowego Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej
II/53/9/2006zmiany uchwały własnej Nr I/10/4/99 z dnia 12 lipca 1999 roku, zmienionej uchwałą Nr II/15/19/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie statutu Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
II/49/1/2006przyjęcia Programu modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka
II/45/2/2006zabezpieczenia w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2008 środków finansowych na realizację umowy na wdrożenie rozwiązań informatycznych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713