Czas wygenerowania treści 2021-04-12 18:34:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/41/5/2017przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe
V/35/18/2017przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany sposobu realizacji Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej
V/30/3/2016zmiany uchwały Nr V/21/6/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016
V/21/6/2016uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016
V/14/4/2015zmiany uchwały Nr V/7/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2015
V/9/12/2015likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
V/7/3/2015uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2015
IV/51/17/2014zmiany uchwały Nr IV/49/4/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2014
IV/49/4/2014uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2014
IV/44/7/2013zmiany uchwały Nr IV/35/6/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2013
IV/35/6/2013uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2013
IV/28/8/2012zmiany uchwały Nr IV/20/7/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2012
IV/25/20/2012zmiany Programu rozwoju bazy sportowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/20/7/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2012
IV/22/10/2012zmiany uchwały Nr IV/18/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012
IV/20/8/2012zmiany uchwały Nr IV/ 18/8/2012Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012
IV/20/7/2012uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2012
IV/19/3/2012przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020
IV/19/15/2012udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012
IV/18/9/2012udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na realizację projektu pod nazwą: Południowo-Zachodni Szlak Cysterski w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach
IV/18/8/2012udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012
IV/17/3/2012udzielenia pomocy finansowej gminom: KuĽnia Raciborska, Lipie, Lipowa, Łazy, Łękawica, Psary, Toszek, Milówka, Goczałkowice – Zdrój, Panki, Ujsoły, Ustroń, Wyry, Gilowice, Włodowice, miastom: Pszów, Radlin w roku 2012 na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
IV/17/4/2012udzielenia pomocy finansowej w kwocie 700.000 złotych (siedemset tysięcy złotych) Gminie Mysłowice na realizację projektu pod nazwą FIVB BEACH VOLLEYBALL SWATCH WORLD TOUR w siatkówce plażowej w 2012 roku
IV/16/17/2011zmiany „Programu rozwoju bazy sportowej” stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/12/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2011
IV/12/4/2011przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe
IV/12/2/2011uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2011 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713