Czas wygenerowania treści 2021-04-10 13:06:45

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/52/4/2018udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim
V/50/1/2018aktualizacji listy inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego
V/46/15/2017wyrażenia zgody na używanie flag Województwa Śląskiego
V/44/27/2017przekazania dawnego gmachu Sejmu Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Województwu Śląskiemu
V/44/4/2017określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
V/42/8/2017likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
V/41/10/2017zmiany uchwały Nr V/39/15/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego
V/41/2/2017przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych, przeznaczonej na wsparcie osób i rodzin mieszkających w gminach Brusy i Sulęczyno, poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w województwie pomorskim w dniu 11 sierpnia 2017 roku
V/39/15/2017udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego
V/38/9/2017udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim
V/38/2/2017poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce
V/37/2/2017przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia ofiar czystek etnicznych w 70. rocznicę rozpoczęcia akcji „Wisła”
V/37/1/2017wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim
V/35/22/2017przyjęcia oświadczenia dotyczącego upamiętnienia 20. rocznicy uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
V/32/1/2017przyjęcia rezolucji dotyczącej 500. lat Reformacji
V/31/7/2016w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie wystąpienia do Rządu RP o weryfikację Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta z dnia 19 lipca 2016 r.
V/30/5/2016przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
V/25/5/2016przyjęcia apelu dotyczącego poparcia starań załogi Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy w Zabrzu
V/21/1/2016przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
V/21/2/2016przyjęcia apelu dotyczącego powołania związku metropolitalnego na terenie województwa śląskiego
V/19/12/2016przyjęcia oświadczenia dotyczącego propozycji reformy administracyjnej państwa
V/17/5/2016przyjęcia oświadczenia dotyczącego poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
V/16/18/2015przyjęcia rezolucji o udzieleniu poparcia dla starań o wpisanie struktury kopalni rud ołowiu, srebra, cynku w Tarnowskich Górach wraz z unikatowym systemem gospodarki wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
V/16/17/2015przyjęcia rezolucji do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów
V/16/16/2015wystosowania apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie działań zmierzających do współprowadzenia dwóch samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie, tj. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie oraz Opery Śląskiej w Bytomiu 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713