Czas wygenerowania treści 2021-04-12 17:17:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/52/12/2018ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
V/52/9/2018wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat na rzecz podmiotu prowadzącego Anglojęzyczną Szkołę Podstawową Oxford Primary School z siedzibą w Bielsku-Białej i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
V/51/5/2018wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy najmu, na czas oznaczony 10 lat, wolnej powierzchni ścian w pomieszczeniach stanowiących pokoje łóżkowe
V/44/6/2017wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Ustroniu
V/39/11/2017likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
V/39/7/2017wyrażenia zgody na zbycie udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz określenia trybu zbycia udziałów
V/39/8/2017wyrażenia zgody na obniżenie do 5 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7
V/38/13/2017wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości, celem przedłużenia okresu jej obowiązywania, zawartej pomiędzy Śląskim Zarządem Nieruchomości jednostką budżetową Województwa Śląskiego a Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
V/35/12/2017wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Miasta Tychy czterech nieruchomości gruntowych położonych w Tychach
V/35/11/2017wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bytomiu przy ul. Smolenia
V/35/10/2017zmiany uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie
V/34/5/2017zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. 2016, poz. 2845)
V/31/5/2016w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2022 roku z PZOL Sp. z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim
V/29/9/2016przekształcenia Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie polegającego na zmianie organizacji tej placówki poprzez wyłączenie z jego struktury Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku
V/26/8/2016wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Województwo Śląskie od Gminy Skoczów prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Skoczowie
V/26/7/2016wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Sosnowcu
V/26/6/2016wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Jaworze, działki nr 27/2 o powierzchni 0,2537 ha stanowiącej część nieruchomości Województwa Śląskiego objętej księgą wieczystą nr BB1B/00087161/6
V/25/17/2016wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
V/22/10/2016ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
V/19/24/2016wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Rybniku
V/19/23/2016wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Bystrej Śląskiej (działki nr 400/8, 400/23 i 400/48)
V/19/22/2016wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Bystrej Śląskiej (działki nr 400/45, 400/47)
V/19/21/2016wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Górkach Wielkich
V/19/20/2016wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim
V/19/19/2016wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713