Czas wygenerowania treści 2021-04-12 17:31:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/53/1/2018przyjęcia oświadczenia dotyczącego 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego
V/52/17/2018zmiany składu doraĽnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji
V/52/16/2018zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
V/52/15/2018zmiany składu Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
V/52/14/2018zmiany składu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
V/49/8/2018udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 2 lutego 2018 roku
V/49/7/2018udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 22 listopada 2017 roku
V/49/3/2018przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie KuĽni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku
V/48/4/2018zmiany składu doraĽnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji
V/47/7/2017wygaszenia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego
V/47/2/2017przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi
V/47/1/2017przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego
V/46/14/2017zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
V/46/13/2017zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
V/46/4/2017ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego
V/46/3/2017przyjęcia oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania współpracy nauki, biznesu i samorządu terytorialnego
V/46/2/2017przyjęcia rezolucji dotyczącej ogłoszenia roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii
V/46/1/2017przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2018 Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
V/46/5/2017zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Śląskiego
V/42/2/2017przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia 95. rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego
V/40/2/2017wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
V/40/1/2017przyjęcia rezolucji dotyczącej 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
V/39/14/2017zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
V/38/18/2017zmiany składu doraĽnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
V/38/17/2017zmiany składu Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713