Czas wygenerowania treści 2021-04-10 13:26:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/41/3/2017oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku
V/22/4/2016oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2015 roku
IV/51/9/2014zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/46/3/2010określenia Kryteriów podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
III/34/9/2009zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
III/25/19/2008zmiany uchwały Nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 roku (z póĽniejszymi zmianami) w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
III/25/10/2008ustalenia zasad wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach
III/25/9/2008ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu
II/42/7/2005zmiany uchwały Nr I/20/8/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
II/35/1/2005zmiany ‘Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015’
II/17/1/2004określenia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz innych zadań fakultatywnych”
I/20/8/2000utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713