Czas wygenerowania treści 2021-04-12 17:49:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/41/4/2017przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
V/25/9/2016przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
V/16/15/2015ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych
V/11/11/2015przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
IV/44/4/2013zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2013/2014
IV/21/8/2012przystąpienia Województwa Śląskiego jako organizacji współfinansującej nie będącej członkiem konsorcjum do unijnego projektu pod nazwą: SEE – Sharing Experience Europe – Policy Innovation Design wraz z przyznaniem pomocy finansowej Gminie Cieszyn
IV/15/9/2011przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”
III/55/12/2010upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w 2011 roku na realizację projektów własnych realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zgodnie z montażem finansowym zawierają wkład własny pochodzący z budżetu Województwa
III/55/30/2010uchylenia uchwały Nr III/47/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010 roku
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/41/1/2009zmiany uchwały Nr III/24/10/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 i 2010 na zadanie: Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.
III/37/6/2009zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pod tytułem „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/35/4/2009udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na wykonanie prac projektowych związanych z realizacją zadania pod nazwą Południowo-Zachodni Szlak Cystersów w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach
III/35/3/2009przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu własnego pod tytułem Eurostypendium drogą do dyplomu w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
III/32/2/2009upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich UE i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IV C (EFRR/fundusze norweskie)/Co-financing Statement for Partners from EU Member States and Norway applying for INTERREG IV C funding (ERDF/Norwegian funding)” w celu realizacji projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C
III/32/1/2009przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2010-2012 na realizację projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C
III/31/14/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 – 2010 na realizację zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
III/31/12/2008przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „STARLAMP” (Strategic areas and land management policy) w latach 2009-2011 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009-2011 na realizację projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC
III/31/13/2008upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie) - Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC
III/30/17/2008zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/26/14/2008wprowadzenia do Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004, obowiązującego w latach 2005-2006, przedłużonego na lata 2007-2008, tabel finansowych na rok 2008
III/24/14/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2009-2010, na dofinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
III/24/11/2008przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pod tytułem: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/22/15/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008-2009 na realizację projektu „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
III/18/4/2007przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2008 – 2011 na realizację projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713