Czas wygenerowania treści 2021-04-12 17:56:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/35/15/2017udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice
V/34/10/2017zaliczenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mszana oraz na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do kategorii dróg wojewódzkich
V/25/20/2016zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
V/25/19/2016zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
V/25/18/2016pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice
V/22/9/2016zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 5307 S na terenie gminy Mikołów do kategorii dróg wojewódzkich
V/22/8/2016pozbawienia niektórych odcinków drogi wojewódzkiej nr 927 na terenie gminy Mikołów kategorii dróg wojewódzkich
V/22/3/2016przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+
V/20/16/2016oświadczenia dotyczącego poparcia Apelu Marszałków Województw Polski Zachodniej w sprawie modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej
V/20/12/2016pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Milówka
IV/32/3/2013wyrażenia woli kontynuacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie w pełnym zakresie rzeczowym
IV/29/10/2012przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach
IV/25/12/2012zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
IV/25/11/2012ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 483, 491, 494, 786, 908 na terenie województwa śląskiego
IV/25/8/2012zmiany uchwały Nr IV/19/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w 2012 roku
IV/25/7/2012zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/25/6/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/24/4/2012udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnego z celami dokumentu pod nazwą: Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych
IV/21/3/2012zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
IV/20/14/2012zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
IV/20/9/2012udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ramach realizacji w budżecie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi
IV/19/21/2012przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Toszek
III/59/1/2010zaopiniowania projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych
III/58/8/2010wykonywania przez Województwo Śląskie działalności w zakresie telekomunikacji
III/57/5/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna – Oświęcim – Kraków 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713