Czas wygenerowania treści 2021-04-10 13:46:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/19/15/2012udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012
IV/6/10/2011udzielenia pomocy finansowej Gminom: MiedĽno, Dąbrowa Zielona, Radziechowy – Wieprz, Nędza, Krzanowice, Włodowice, Koniecpol, Żarki, Blachownia, Tworóg, Ciasna, Pyskowice, Zebrzydowice, Boronów, Bobrowniki,Niegowa, Piekary Śląskie, Cieszyn, Czernichów, Myszków, Jasienica, Miastom:Chorzów, Jastrzębie - Zdrój, Jaworzno, Zabrze, Sosnowiec, Gminie i Miastu: Czerwionka-Leszczyny, Powiatom: Kłobuckiemu, Myszkowskiemu, Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2011 na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
III/59/1/2010zaopiniowania projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych
III/58/26/2010zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/57/5/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna – Oświęcim – Kraków
III/57/4/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Bielsko-Biała – Kraków
III/57/3/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Olkusz-Kraków i remontu drogi Katowice-Olkusz
III/57/2/2010poparcia starań zmierzających do modernizacji linii kolejowych łączących Województwa Śląskie i Małopolskie
III/56/9/2010upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011-2012 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa bazy SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, realizowanego przez SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie
III/55/1/2010zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/53/5/2010zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/52/1/2010zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/50/3/2010zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/46/9/2010zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010
III/46/8/2010zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010
III/45/22/2009aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009
III/43/4/2009aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009
III/42/4/2009aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009
III/41/4/2009aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009.
III/40/2/2009aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009
III/39/6/2009udzielenia pomocy finansowej w roku 2009 Gminie Lelów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie
III/39/7/2009udzielenia pomocy finansowej w roku 2009 Gminie KuĽnia Raciborska na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa hali sportowej w miejscowości Rudy
III/39/5/2009aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009
III/38/11/2009udzielenia pomocy finansowej w roku 2009 Gminie Pawonków na dokończenie inwestycji pod nazwą: Budowa Gimnazjum w Pawonkowie 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713