Czas wygenerowania treści 2021-04-10 14:06:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/52/8/2018udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu
V/47/5/2017przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
V/39/2/2017wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
V/39/1/2017nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
V/38/1/2017przyjęcia stanowiska dotyczącego modernizacji i rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
V/37/12/2017udzielenia odpowiedzi na wniesione petycje
V/37/9/2017zawarcia porozumienia z Województwem Małopolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
V/37/8/2017wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
V/37/7/2017przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
V/36/1/2017wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
V/35/16/2017zawarcia porozumienia z Województwem Opolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Opolskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
V/32/4/2017przyjęcia stanowiska w sprawie organizacji przez Polskę szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku
V/31/8/2016w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu zmian ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska
V/31/6/2016w sprawie likwidacji Aglomeracji Żarnowiec
V/30/7/2016wyznaczenia Aglomeracji Bytom
V/29/11/2016wyznaczenia Aglomeracji Poręba
V/29/10/2016wyznaczenia Aglomeracji Blachownia
V/27/17/2016rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego
V/27/16/2016wyznaczenia Aglomeracji Pisarzowice
V/27/15/2016wyznaczenia Aglomeracji Suszec
V/27/14/2016wyznaczenia Aglomeracji Kruszyna
V/27/13/2016wyznaczenia Aglomeracji Wręczyca Wielka
V/27/12/2016wyznaczenia Aglomeracji Będzin
V/27/11/2016wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa
V/27/10/2016wyznaczenia Aglomeracji Orzesze 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713