Czas wygenerowania treści 2021-04-12 17:01:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/52/5/2018w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Miastu Będzin
V/50/14/2018przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2018-2021
V/49/6/2018przyjęcia projektu statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
V/38/11/2017przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
V/38/5/2017nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
V/27/4/2016przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
V/25/15/2016przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2016 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/21/9/2016nadania statutu Regionalnemu Instytutowi Kultury w Katowicach
V/21/8/2016połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
V/21/7/2016uchylenia uchwały Nr IV/49/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do powołania Rady Powierniczej przy Muzeum Śląskim w Katowicach
V/20/11/2016uchylenia uchwały Nr IV/49/5/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
V/14/3/2015przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2015 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/12/44/2015podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
V/11/21/2015zmiany uchwały Nr V/6/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej
V/11/19/2015zmiany uchwały Nr V/9/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
V/11/20/2015zmiany uchwały Nr V/9/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
V/9/6/2015przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/9/3/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
V/9/2/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
V/6/3/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej
V/6/2/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
V/6/1/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
IV/50/1/2014przyjęcia apelu o podjęcie działań zmierzających do zachowania, ochrony i promocji dialektów oraz gwar regionalnych w województwie śląskim
IV/49/6/2014podjęcia działań zmierzających do powołania Rady Powierniczej przy Muzeum Śląskim w Katowicach
IV/49/5/2014podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713