Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:12:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 336 z dnia 29 grudnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
3462/336/III/2009 odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Prof. J.Gasińskiego w Tychach.
3463/336/III/2009 powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Prof. J.Gasińskiego w Tychach.
3464/336/III/2009 Ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Tadeusza Wilka pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Prof. J.Gasińskiego w Tychach.
3465/336/III/2009 odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach.
3466/336/III/2009 powierzenia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach.
3467/336/III/2009 Ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Nowaczyńskiego pełniącego obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach.
3468/336/III/2009 zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Panu Grzegorzowi Nowaczyńskiemu obowiązków dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
3469/336/III/2009 zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Panu Grzegorzowi Nowaczyńskiemu obowiązków dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
3470/336/III/2009 rozwiązania umowy Nr 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych IN PLUS w Katowicach
3471/336/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
3472/336/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
3473/336/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Małgorzacie Lemańskiej, dyrektorowi Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
3474/336/III/2009 powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
3475/336/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Urszuli Kuc, dyrektorowi Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej.
3476/336/III/2009 ustalenia dla Pana Artura Borowicza, dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, składników wynagrodzenia.
3477/336/III/2009 ustalenia dla Pani Małgorzaty Lemańskiej, dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie, składników wynagrodzenia.
3478/336/III/2009 ustalenia dla Pana Marka Jeremicza, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, składników wynagrodzenia.
3479/336/III/2009 ustalenia dla Pana Kajetana Gorniga, dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach-S.P.Z.O.Z., składników wynagrodzenia.
3480/336/III/2009 ustalenia dla Pana Tomasza Niesyto, dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju, składników wynagrodzenia.
3481/336/III/2009 ustalenia dla Pana Kazimierza Pankiewicza, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, składników wynagrodzenia.
3482/336/III/2009 ustalenia dla Pana Ryszarda Wąsika, dyrektora Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, składników wynagrodzenia.
3483/336/III/2009 ustalenia dla Pana Jana Pyki, dyrektora Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju, składników wynagrodzenia.
3484/336/III/2009 ustalenia dla Pani Anny Rusek, dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, składników wynagrodzenia.
3485/336/III/2009 ustalenia dla Pana Andrzeja Krawczyka, pełniącego obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, składników wynagrodzenia.
3486/336/III/2009 ustalenia dla Pana Andrzeja Piekarza, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej, składników wynagrodzenia.
3487/336/III/2009 ustalenia dla Pani Barbary Magnuszewskiej-Pankiewicz, dyrektora Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczego” w Częstochowie, składników wynagrodzenia.
3488/336/III/2009 ustalenia dla Pani Joanny Niestrój-Ostrowskiej, dyrektora Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, składników wynagrodzenia.
3489/336/III/2009 ustalenia dla Pana Henryka Kromołowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, składników wynagrodzenia.
3490/336/III/2009 ustalenia dla Pana Andrzeja Siwca, dyrektora Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, składników wynagrodzenia.
3491/336/III/2009 ustalenia dla Pana Włodzimierza Migacza, dyrektora Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach składników wynagrodzenia.
3492/336/III/2009 ustalenia dla Pana Mariusza Nowaka, dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, składników wynagrodzenia.
3493/336/III/2009 ustalenia dla Pani Lidii Kwiecińskiej-Bożek, dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z., składników wynagrodzenia.
3494/336/III/2009 ustalenia dla Pani Haliny Krawczyk, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach, składników wynagrodzenia.
3496/336/III/2009 ustalenia dla Pana Tomasza Zejera, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, składników wynagrodzenia.
3497/336/III/2009 ustalenia dla Pana Ryszarda Batyckiego, dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, składników wynagrodzenia.
3498/336/III/2009 ustalenia dla Pana Janusza Szymanowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, składników wynagrodzenia.
3499/336/III/2009 ustalenia dla Pana Norberta Prudla, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, składników wynagrodzenia.
3500/336/III/2009 ustalenia dla Pani Kornelii Cieśli, dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, składników wynagrodzenia.
3501/336/III/2009 ustalenia dla Pana Janusza Adamkiewicza, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie, składników wynagrodzenia.
3502/336/III/2009 ustalenia dla Pana Bogdana Koczego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich składników wynagrodzenia.
3503/336/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Czopikowi – Sekretarzowi Województwa Panu Krzysztofowi Dzierwie – Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr, Pani Małgorzacie Łąckiej-Matusiewicz – Dyrektorowi Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Annie Cekiera - Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Panu Tomaszowi Macioł - Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Panu Jarosławowi Wesołowskiemu - Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Małgorzacie Staś – Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego, Pani Lidii Koczur – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Pani Małgorzacie Noga – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Panu Tomaszowi Kupiec – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Panu Jerzemu Soleckiemu – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
3504/336/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Katowicach, umową nr 2179/ZD/2005 z dnia 23.12.2005 roku
3505/336/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Centrum Psychiatrii w Katowicach, umową nr 1067/ZD/2005 z dnia 11.08.2005 roku.
3506/336/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
3507/336/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, poprzez utworzenie Poradni Geriatrycznej.
3508/336/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, poprzez utworzenie Pracowni Mammograficznej.
3509/336/III/2009 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach I kwartału 2010 r.
3510/336/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3511/336/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3512/336/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy MiedĽno
3513/336/III/2009 wydania opinii
3514/336/III/2009 wydania opinii
3515/336/III/2009 zmian w Planie rzeczowo – finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.10 – korekta paĽdziernik
3516/336/III/2009 przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
3517/336/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony lat 3, przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie umowy dzierżawy nieruchomości, w drodze bezprzetargowej na rzecz „MAR-BUD” z Rudy Śląskiej, z przeznaczeniem na cele biurowe
3518/336/III/2009 zawarcia aneksu nr 9 do Umowy nr 602/OR/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. dotyczącej pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”,
3519/336/III/2009 zmiany użytkownika samochodu osobowego we władaniu wojewódzkiej jednostki edukacyjnej - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
3520/336/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
3521/336/III/2009 podpisania Aneksu Nr 1 do umowy Nr 2804/ZD/2009 z dnia 04 września 2009r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Caritas Diecezji Sosnowieckiej
3522/336/III/2009 zawarcia aneksu Nr 13 do umowy Nr 1675/ZD/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej
3523/336/III/2009 zawarcia aneksu Nr 14 do umowy Nr 1666/ZD/2004 z dnia 6 grudnia 2004r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Fundacją „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu
3524/336/III/2009 zawarcia aneksu Nr 8 do umowy Nr 2151/ZD/2007 z dnia 10 grudnia 2007r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Fundacją „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu
3525/336/III/2009 podpisania aneksu Nr 17 do umowy NR 1379/ZD/2003 z dnia 12 grudnia 2003r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Caritas Archidiecezji Katowickiej
3526/336/III/2009 zawarcia aneksu Nr 16 do Umowy Nr 1336/ZD/2004 z dnia 29 paĽdziernika 2004r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu Zdroju
3527/336/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr 01.01.02-076/09 dla Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna, Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowiącej podstawę wyboru projektów do dofinansowania
3528/336/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr 01.01.02-076/09 dla Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna, Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
3529/336/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr 01.01.01-080/09 dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego typ projektu nr 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych Ľródeł dofinansowania przedsiębiorczości, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowiącej podstawę wyboru projektów do dofinansowania
3530/336/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr 01.01.01-080/09 dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego typ projektu nr 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych Ľródeł dofinansowania przedsiębiorczości, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
3531/336/III/2009 podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o świadczenie usług w portalu komunikacyjnym BGK – ZLECENIA w zakresie obsługi płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania.
3532/336/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1847/287/III/2009 z dnia 21.07.2009 r. w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosków, złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru nr 08.03.00-064/09 dla Działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
3533/336/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1846/287/III/2009 z dnia 21.07.2009 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów w ramach konkursu nr 08.03.00-064/09 dla Działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
3534/336/III/2009 zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
3535/336/III/2009 aktualizacji sporządzonej Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.1./2008 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
3536/336/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Szusterowi - Podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
3537/336/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Brodzie (Broda)- Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
3538/336/III/2009 Zwiększenia budżetu województwa na 2010 r. o kwotę 256 200,00 zł przyznaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji nr 112/2009/Wn-12/OA-po/D
3539/336/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kopiec – Dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
3540/336/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Parusel - Dyrektorowi Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713