Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:10:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 325 z dnia 24 listopada 2009

Nr uchwałyW sprawie
3012/325/III/2009 zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej Aneksu nr 1 umowy Nr DKOW-1/KW-5027-1/09-2 Astr. z dnia 11.02.2009r., w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia w okresie od stycznia do czerwca 2009r. zawodów II i III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej i zorganizowania udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady
3013/325/III/2009 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
3014/325/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
3015/325/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
3016/325/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
3017/325/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
3018/325/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
3019/325/III/2009 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
3020/325/III/2009 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach
3021/325/III/2009 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
3022/325/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju
3023/325/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
3024/325/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
3025/325/III/2009 zmiany uchwały nr 2690/317/III/2009 z dnia 27.10.2009 roku, zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3669/ZD/2009 z dnia 04.11.2009 roku
3026/325/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 1367/ZD/2009 z dnia 28.05.2009 roku
3027/325/III/2009 ustalenia dla Pana Grzegorza Nowaczyńskiego, dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, dodatku funkcyjnego w zwiększonej wysokości
3028/325/III/2009 ustalenia dla Pana Grzegorza Nowaczyńskiego, dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, dodatku funkcyjnego w zwiększonej wysokości.
3029/325/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 1743/ROPS/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku
3030/325/III/2009 rozstrzygnięcia III edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2009 roku (dla ofert złożonych w terminie od dnia 25 września do dnia 30 paĽdziernika 2009 roku)
3031/325/III/2009 udzielenia pomocy humanitarnej dla Obwodu Czerniowieckiego (Ukraina) w związku z epidemią grypy, poprzez zakup leków (antybiotyki grupy ftorhinolon 3-4 generacji, antybiotyki grupy cefalosporin 3-4 generacji) i aparatury medycznej (respirator) z przeznaczeniem dla Czerniowieckiego Obwodowego Szpitala Klinicznego w Czerniowcach.
3032/325/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy na realizację zadania pod nazwą: „Ochrona i Promocja Zdrowia w 2009r.” pomiędzy Województwem Śląskim a Polskim Komitetem Zwalczania Raka z siedzibą w Gliwicach.
3033/325/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy na realizację zadania pod nazwą: Gliwickie Spotkania Naukowe 2009 „Wykorzystanie biologii molekularnej i biotechnologii w diagnostyce i terapii nowotworów” 2nd Polish-German Cancer Workshop pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem z siedzibą w Gliwicach.
3034/325/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Okręgowego Szpitala Kolejowego – s.p.z.o.z. w Katowicach.
3035/325/III/2009 zmiany uchwały nr 2937/216/III/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składnika mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach na rzecz Powiatu Tarnogórskiego
3036/325/III/2009 zorganizowania wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów konferencji pn. „V Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi w Województwie Śląskim”.
3037/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
3038/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Centrum Psychiatrii w Katowicach
3039/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach
3040/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
3041/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
3042/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
3043/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu
3044/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
3045/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
3046/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
3047/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
3048/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
3049/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
3050/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
3051/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
3052/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
3053/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach
3054/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
3055/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
3056/325/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
3057/325/III/2009 wydania opinii
3058/325/III/2009 wydania opinii
3059/325/III/2009 wydania opinii
3060/325/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 137/KT/2008 z Gminą Krzanowice
3061/325/III/2009 zmian w Planie rzeczowo – finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.10 – korekta paĽdziernik
3062/325/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 21/KT/2008 z Gminą MiedĽno
3063/325/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 22/KT/2008 z Gminą MiedĽno
3064/325/III/2009 udzielenia zgody na sprzedaż przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego wraz z usytuowanym na niej budynkiem, stanowiącym odrębną od gruntu nieruchomość
3065/325/III/2009 wyrażenia zgody na na wynajęcie przez SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej pomieszczeń pralni szpitalnej i wydzierżawienie jej wyposażenia na czas oznaczony 1 roku, w drodze bezprzetargowej na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze zamówienia publicznego na realizację usług pralniczych
3066/325/III/2009 darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zawierciu przy ul. Władysława Żyły 16
3067/325/III/2009 przyjęcia od Powiatu Zawierciańskiego darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93
3068/325/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Nowy Świat 20A
3069/325/III/2009 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ul. Wiślańskiej oraz obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości.
3070/325/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 1156/IW/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zawartej ze Spółką Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie o dofinansowanie w roku 2009 inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
3071/325/III/2009 zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
3072/325/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
3073/325/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej na terenie GPE w Chorzowie” oraz zawarcia Aneksu do umowy dotacji.
3074/325/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, na realizację zadania remontowego pn. „Odtworzenie szkoły z Wapienicy” oraz zawarcia aneksu do Umowy dotacji nr 458/IW/2009 z dnia 17.02.2009 r.
3075/325/III/2009 zmiany uchwały własnej nr 2675/316/III/2009 z dnia 22.10.2009 r. w sprawie zawarcia porozumień określających zasady korzystania i posługiwania się znakiem CHOPIN 2010 z organizatorami wydarzeń upamiętniających Rok Chopinowski w województwie śląskim
3076/325/III/2009 wyrażenia zgody na zakup dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach środków trwałych.
3077/325/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3078/325/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3079/325/III/2009 zmiana uchwały Nr 2389/306/III/2009 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1811/285/III/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach konkursu SCP-01.02.02-002/08 dla Poddziałania 1.2.2 „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa” Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3080/325/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płanecie – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
3081/325/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płanecie – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
3082/325/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płanecie – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
3083/325/III/2009 zmiany Uchwały nr 642/252/III/2009 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim”.
3084/325/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.3/2009 dla Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3085/325/III/2009 odwołania pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Bębenowi – pełniącemu obowiązki Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
3086/325/III/2009 zatwierdzenia wzoru Aneksu do Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu systemowego zawieranej między Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem Systemowym
3087/325/III/2009 powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla obszarów: Zatrudnienie, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, Edukacja oraz Rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich.
3088/325/III/2009 przyznania dofinansowania dla projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pt. „Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
3089/325/III/2009 aktualizacji wzoru Zasad realizacji projektów systemowych realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
3090/325/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem odwołania Pana Piotra Wybrańca ze stanowiska dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
3091/325/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 93/KT/2009 z Miastem Wisła


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713