Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:48:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 322 z dnia 12 listopada 2009

Nr uchwałyW sprawie
2879/322/III/2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2010 rok
2880/322/III/2009 Wstępnej koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych.
2881/322/III/2009 powołania Rady Programowej w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2882/322/III/2009 powołania Rady Programowej w Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
2883/322/III/2009 powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
2884/322/III/2009 w sprawie powołania Rady Programowej w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2885/322/III/2009 zmiany uchwały nr 1230/272//III/2009 z dnia 26.05.2009 roku, oraz zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr: 1552/ZD/2009 z dnia 09.06.2009 r., z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
2886/322/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 2597/ZD/2009 z dnia 12.08.2009 roku
2887/322/III/2009 zmiany uchwały nr 2438/308/III/2009 z dnia 25.09.2009 r. oraz zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3141/ZD/2009 z dnia 13.10.2009 r. ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu
2888/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce
2889/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach
2890/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu
2891/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
2892/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
2893/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2894/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
2895/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu
2896/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
2897/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2898/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
2899/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
2900/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
2901/322/III/2009 zawarcia Aneksu Nr 3/2009 do Porozumienia Nr 1/KT/2008 z dnia 09.01.2008 r. w sprawie budownictwa zamiennego i odtworzeniowego oraz nabywania do zasobu nieruchomości położonych w pasie Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Miasta Gliwice.
2902/322/III/2009 zawarcia Aneksu nr 6/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej z Miastem Zabrze
2903/322/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1/2009 do Porozumienia nr 112/KT/2009 z dnia 5.06.2009 r. z Miastem Gliwice o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
2904/322/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 58/KT/2007 z Gminą Istebna
2905/322/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 150/KT/2009 z Miastem Pszów
2906/322/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 97/KT/2008 z Gminą Dąbrowa Zielona
2907/322/III/2009 wydania opinii
2908/322/III/2009 wydania opinii
2909/322/III/2009 wydania opinii
2910/322/III/2009 wydania opinii
2911/322/III/2009 zawarcia z Przedsiębiorstwem Górniczym “Demex” sp. z o.o. Aneksu Nr 2 do umowy nr 2181/KL/2009 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie, remont dachu, konserwacja elewacji w budynku maszyny wyciągowej szybu “Maciej” w Zabrzu, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
2912/322/III/2009 dokonania zmian w uchwale 2241/300/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Łękawica
2913/322/III/2009 dokonania zmian w uchwale nr 2386/306/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Istebna
2914/322/III/2009 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Świnna
2915/322/III/2009 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Miasta Wisła
2916/322/III/2009 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Czernichów
2917/322/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które po pozytywnym przejściu procedury odwoławczej podlegały ponownej ocenie merytorycznej w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.3/2009 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na terenach wiejskich”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2918/322/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.3/2009 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”, Priorytetu IX „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2919/322/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji.
2920/322/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Koczarowi – Radcy Prawnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Panu Jarosławowi Żamojdzie – Inspektorowi w Wydziale Informatyki i Administracji Urzędu Marszałkowskiego, Panu Arturowi Adamiokowi – Podinspektorowi w Wydziale Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Panu Pawłowi KuĽniakowi – Kierownikowi Referatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2921/322/III/2009 przystąpienia do prac związanych z wdrożeniem koncepcji pn.: „Regionalne Centrum Analiz Strategicznych – narzędzie wspomagające prowadzenie polityki rozwoju przez samorząd województwa”
2922/322/III/2009 przyjęcia Raportu Monitoringowego „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” za 2008 rok
2923/322/III/2009 założeń do programu zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych w 2010 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
2924/322/III/2009 zatwierdzenia honorarium dla Pana Dariusza Miłkowskiego dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Rozrywki w Chorzowie za napisanie scenariusza i reżyserię (wspólnie z Anną Ratajczyk) koncertu sylwestrowego pt. „Nagłe zastępstwo” na scenie Teatru Rozrywki
2925/322/III/2009 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
2926/322/III/2009 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Opery Śląskiej w Bytomiu
2927/322/III/2009 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie
2928/322/III/2009 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach
2929/322/III/2009 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
2930/322/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 1404/ZD/2009 z 01.06.2009 roku
2931/322/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od 21.12.2009 roku do 23.12.2009 roku
2932/322/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 54/KT/2009 z Gminą Koszęcin
2933/322/III/2009 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Kajetanowi Gornig, dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z.
2934/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Krystynie Kostyrze, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.
2935/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Janowi Pyce, dyrektorowi Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju.
2936/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Grażynie Habdas, dyrektorowi Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
2937/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Leszkowi Gajosowi, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu.
2938/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Kazimierzowi Pankiewiczowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
2939/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Bogdanowi Koczemu, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
2940/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Halinie Krawczyk, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach.
2941/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Iwonie Dordzie, dyrektorowi Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach.
2942/322/III/2009 zatwierdzenia honorarium dla Pana Dariusza Miłkowskiego dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Rozrywki w Chorzowie za napisanie scenariusza i reżyserię (wspólnie z Anną Ratajczyk) koncertu sylwestrowego pt. „Nagłe zastępstwo” na scenie Teatru Rozrywki
2943/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Mirosławowi Rzepce, dyrektorowi Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.
2944/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Grażynie Osińskiej, dyrektorowi Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice.
2945/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Joannie Niestrój-Ostrowskiej, dyrektorowi Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
2946/322/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Kornelii Cieśli, dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
2947/322/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
2948/322/III/2009 przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok 2010 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713