Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:31:57

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 318 z dnia 29 października 2009

Nr uchwałyW sprawie
2722/318/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2723/318/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. w Warszawie
2724/318/III/2009 zmiany uchwały nr 573/250/III/2009 z dnia 17.03.2009 r., zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 609/ZD/2009 z dnia 02.04.2009 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
2725/318/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2325/ZD/2009 z dnia 28.07.2009 roku
2726/318/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
2727/318/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Ryszardowi Wąsikowi, dyrektorowi Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.
2728/318/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Marii Darlewskiej-Turant dyrektorowi Dziecięcego Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego „BUCZE” w Górkach Wielkich.
2729/318/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Andrzejowi Siwcowi, dyrektorowi Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
2730/318/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Henrykowi Koszowi dyrektorowi Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu.
2731/318/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Mariuszowi Nowakowi, dyrektorowi Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
2732/318/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Arturowi Borowiczowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
2733/318/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Markowi Grzybowi, dyrektorowi Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach.
2735/318/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Janusza Gawrona na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
2736/318/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Leszka Jodlińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
2737/318/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pani Ewy Moroń na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
2738/318/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej” oraz zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji.
2739/318/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
2740/318/III/2009 wyznaczenia Aglomeracji Węgierska Górka
2741/318/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 1589/KT/2009 z Miastem Ustroń
2742/318/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 114/KT/2009 z Miastem Ustroń
2743/318/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 82/KT/2007 z Miastem Żywiec
2744/318/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 89/KT/2007 z dnia 13.08.2007 r. z Gminą Rudnik
2745/318/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Wójta Gminy Wilkowice
2746/318/III/2009 przejęcia od Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Lędzińskiej 8 i przekazania jej do zarządzania Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości w Katowicach oraz rozbiórki budynku będącego częścią składową tej nieruchomości
2747/318/III/2009 zawarcia z Rzymskokatolicką Parafią p.w. św. Jadwigi w Zabrzu Aneksu Nr 3 do umowy nr 2038/KL/2009 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. Wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, konstrukcji umocnień krzyży, instalacji odgromowej w drewnianym kościele p.w. św. Jadwigi w Zabrzu, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
2748/318/III/2009 zawarcia z Rzymskokatolicką Parafią MB Fatimskiej w Kaletach Drutarni Aneksu Nr 2 do umowy nr 2050/KL/2009 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. Kompleksowy remont drewnianego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Bruśku, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
2749/318/III/2009 zawarcia z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu Aneksu Nr 3 do umowy nr 2308/KL/2009 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. Remont części elewacji prezbiterialnej kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
2750/318/III/2009 zawarcia z Rzymskokatolicką Parafią p.w. św. Doroty w Przyrowie Aneksu Nr 2 do umowy nr 2191/KL/2009 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. Osuszenie ścian, wymiana elementów więĽby, wymiana pokrycia dachowego, odeskowania ścian osłonowych nawy i wieży, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji w kościele filialnym p.w. Św Mikołaja w Przyrowie, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
2751/318/III/2009 zmiany uchwały nr 2601/313/III/2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nr 1102/GK/2008/OS z dnia 3 lipca 2008 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713