Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:25:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 294 z dnia 13 sierpnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
2076/294/III/2009 zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoĽnikiem: Firma Przewozowa „JAW-BUS” Anna Jaworska z siedzibą: Podzamcze, ul. Wojska Polskiego 21A Ogrodzieniec, realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
2077/294/III/2009 zmiany uchwały Nr 452/246/III/2009 z 05.03.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia wykazu czynności geodezyjnych do wykonania w roku 2009 przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
2078/294/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Kobiór
2079/294/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Mykanów
2080/294/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 43/KT/2008 z Gminą Buczkowice
2081/294/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 688/KT/2008 z Gminą Buczkowice
2083/294/III/2009 Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla opracowania dokumentacji projektowej związanej z wprowadzeniem funkcji lekkoatletycznej na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
2084/294/III/2009 zatwierdzenia honorarium dla Macieja Klussa dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie za opracowanie tekstów do przewodnika pt. „Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Przewodnik, wydanie nowe. Pszczyna 2009.”
2085/294/III/2009 zawarcia umowy NR GMum.342-7/09 pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Tarnowskie Góry w sprawie udzielenia dotacji celowej przez gminę w roku 2009, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Stoła na całej długości tj. od ul. Głównej w dzielnicy Bobrowniki Śl. do granicy administracyjnej gminy za oczyszczalnią ścieków „Leśna” w dzielnicy Strzybni
2086/294/III/2009 Zawarcie porozumienia z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w sprawie wspólnej organizacji konkursu na ,,Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: ekologia-środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe”
2087/294/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zawierciu, na rzecz Powiatu Zawierciańskiego
2088/294/III/2009 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
2089/294/III/2009 określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Województwa Śląskiego oraz spółek prawa handlowego z większościowym udziałem Województwa Śląskiego
2090/294/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Kudelko – podinspektorowi w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2091/294/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Warmuz-Małkowskiej – podinspektorowi w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2092/294/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Borycz - Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
2093/294/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Broda - Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
2094/294/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 872/ZD/2009
2095/294/III/2009 Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zatwierdzającego Regulamin przyznawania stypendiów w ramach II edycji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim.
2096/294/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „ WOM” w Częstochowie
2097/294/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
2098/294/III/2009 powołania komisji konkursu ofert na realizację 4 programów zdrowotnych zawartych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008-2010”.
2099/294/III/2009 współorganizacji obchodów IX Światowego Dnia FAS pt. „FASD jako wezwanie dla rodziny, profesjonalistów, społeczeństwa”
2100/294/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Bojszowy, Czernichów, Gaszowice, Godów, Goleszów, Gorzyce, Hażlach, Jasienica, Jaworze, Krzyżanowice, Kroczyce, Łodygowice, Mierzęcice, Niegowa, Ornontowice, Pawonków, Poczesna, Porąbka, Rajcza, Rędziny, Sośnicowice, Miastom: Bytom, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Mikołów, CzeladĽ, Kalety, Ogrodzieniec, Piekary Śląskie, Racibórz, Radzionków, Ruda Śląska, Rydułtowy, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory, Powiatom: Częstochowskiemu, Bielskiemu, Lublinieckiemu, Wodzisławskiemu, Gminie i Miastu Koziegłowy w roku 2009 na budowę kompleksów sportowych „Orlik 2012”
2101/294/III/2009 zawarcia aneksu nr 3 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach
2102/294/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/37/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2009.
2103/294/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 114/KT/2008 z Miastem i Gminą Żarki
2104/294/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 14/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2105/294/III/2009 Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1178/271/III/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych nr 7/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałnia 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2106/294/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17.12.2008r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009).
2107/294/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
2108/294/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2109/294/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2110/294/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2111/294/III/2009 przyjęcia Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego wykorzystania przyznanych samorządowi województwa w roku 2009 środków z Funduszu Kolejowego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713