Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:05:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 291 z dnia 4 sierpnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
1993/291/III/2009 wydania opinii
1994/291/III/2009 dokonania ustalenia i okazania granic nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Rabce-Zdroju, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 4300 i 4301.
1995/291/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Nych – legitymującemu się dowodem osobistym , PESEL , zamieszkałemu w Tychach przy ul. - Koordynatorowi Zespołu firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35
1996/291/III/2009 wyrażenia zgody na funkcjonowanie Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
1997/291/III/2009 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
1998/291/III/2009 Zawarcie porozumienia z Gminą Węgierska Górka w sprawie wspólnej organizacji ,,Stołu regionalnego”, który zaprezentowany będzie podczas ,,Dni Węgierskiej Górki” w dniach 7-9 sierpnia 2009 r.
1999/291/III/2009 Wszczęcie procedury wprowadzającej nowe statuty w muzeach województwa śląskiego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Muzeum w Bielsku-Białej
2000/291/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez SP ZOZ Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
2001/291/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
2002/291/III/2009 zmiany uchwały nr 1092/267/III/2009 z dnia 12.05.2009 roku, zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1367/ZD/2009 z dnia 28.05.2009 roku
2003/291/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 617/ZD/2009 z dnia 02.04.2009 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie
2004/291/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 4 do umowy dotacji nr 386/ZD/2008
2005/291/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2006/291/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, poprzez ograniczenie działalności w zakresie chirurgii naczyń w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyń z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych oraz likwidację Poradni Chirurgii Naczyń.
2007/291/III/2009 zawarcia umowy dotacji z „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskim Górach
2008/291/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach na zadnie pn. „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych”, do realizacji ze środków budżetu Województwa Śląskiego oraz zawarcie umowy dotacji.
2009/291/III/2009 ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2009 roku
2010/291/III/2009 przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/21/9/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku zmienionej uchwałą Nr III/29/2/2008 z dnia 22 paĽdziernika 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
2011/291/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/39/4/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 – 2012.
2012/291/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego.
2013/291/III/2009 zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713