Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:58:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 288 z dnia 23 lipca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1865/288/III/2009 powołania Pani Magdaleny Piekorz na stanowisko zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
1866/288/III/2009 wyrażenia zgody Panu Jackowi Wojewódce na pełnienie obowiązków ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
1867/288/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
1868/288/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
1869/288/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.
1870/288/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 639/ZD/2008 z dnia 22.04.2008 roku z „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach
1871/288/III/2009 zaopiniowania wniosku o czasowe zawieszenie pracy Poradni Foniatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu
1872/288/III/2009 zawarcia umowy z Gminą Bieruń dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
1873/288/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
1874/288/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 1237/ZD/2009 z dnia 19.05.2009 roku z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
1875/288/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1876/288/III/2009 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1877/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1878/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1879/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1880/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1881/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1882/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1883/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1884/288/III/2009 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1885/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1886/288/III/2009 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1887/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1888/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1889/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1890/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1891/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1892/288/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1893/288/III/2009 Wyrażenia zgody na udział Województwa Śląskiego w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BIOFACH 2010.
1894/288/III/2009 organizacji przez Województwo Śląskie misji gospodarczej do Strasburga we Francji w dniach od 30 września do 3 paĽdziernika 2009 roku.
1895/288/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1896/288/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1897/288/III/2009 udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
1898/288/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1556/281/III/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Poddziałania 1.2.1. „Mikrporzedsiebiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1899/288/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach”.
1900/288/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla Teatru Śląskiego w Katowicach w zakresie zadania inwestycyjnego oraz zawarcie umowy
1901/288/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ul. Wiślańskiej 28, oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.
1902/288/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku nr 8A położonym na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 2775/10000, znajdującej się w Gorzycach przy ul. Zamkowej
1903/288/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Kalety
1904/288/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 82/KT/2007 z Miastem Żywiec
1905/288/III/2009 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Istebnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6605/4 będąca w użytkowaniu Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka”.
1906/288/III/2009 dokonania podziału nieruchomości zabudowanej, położonej w Kłobucku przy ulicy Żółkiewskiego, oznaczonej jako działki nr 1021 i 1022 o łącznej pow. 0,1200 ha
1907/288/III/2009 zawarcia umowy z Politechniką Śląską w Gliwicach
1908/288/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 51/KT/2007 z Miastem Żywiec
1909/288/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Konopiska
1910/288/III/2009 zawarcia Aneksu nr 5/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej z Miastem Zabrze
1911/288/III/2009 zmiany treści Aneksu nr 4/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej z Miastem Zabrze
1912/288/III/2009 Dokonanie wyboru do dofinansowania projektów, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego (numer naboru: PRSC-05.03.00-18/08), w ramach Priorytetu V. Środowisko, działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1913/288/III/2009 Dokonanie wyboru do dofinansowania projektów, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego (numer naboru: PRSPn-05.03.00-32/08), w ramach Priorytetu V. Środowisko, działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1914/288/III/2009 Dokonanie wyboru do dofinansowania projektów, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego (numer naboru: PRSPd-05.03.00-23/08), w ramach Priorytetu V. Środowisko, działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1915/288/III/2009 Dokonanie wyboru do dofinansowania projektów, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego (numer naboru: PRSC-05.02.00-17/08), w ramach Priorytetu V. Środowisko, działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1916/288/III/2009 Dokonanie wyboru do dofinansowania projektów, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ-05.02.00-43/08), w ramach Priorytetu V. Środowisko, działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713