Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:30:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 281 z dnia 25 czerwca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1509/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
1510/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
1511/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
1512/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
1513/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
1514/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
1515/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
1516/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach– s.p.z.o.z.
1517/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec – Zbrosławice w Kamieńcu.
1518/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
1519/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
1520/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
1521/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
1522/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu
1523/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
1524/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
1525/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
1526/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju
1527/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – S.P.Z.O.Z.
1528/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SP ZOZ
1529/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Centrum Pediatrii ,,Kubalonka” w Istebnej
1530/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
1531/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
1532/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
1533/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju
1534/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Szpitala Chorób Wewnętrznych “Hutniczy” w Częstochowie
1535/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
1536/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
1537/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
1538/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Centrum Psychiatrii w Katowicach
1539/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
1540/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
1541/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
1542/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku Białej
1543/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
1544/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego “Bucze” w Górkach Wielkich
1545/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
1546/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Śląskiego Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
1547/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
1548/281/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
1549/281/III/2009 akceptacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego po zmianach w poszczególnych miesiącach II kwartału 2009 r. oraz ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach III kwartału 2009 r.
1550/281/III/2009 przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w roku 2008
1551/281/III/2009 przyjęcia list rankingowych projektów uwzględniających podział na małe (poniżej 50 tys. mieszkańców - w tym powiaty ziemskie) i duże gminy (powyżej 50 tys. mieszkańców - w tym powiaty ziemskie), w ramach konkursu dla Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1552/281/III/2009 Przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
1553/281/III/2009 zmiany składu oraz przyjęcia Regulaminu grupy sterującej ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1554/281/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 614/252/III/2009 z dnia 24 marca 2009 roku dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Poddziałania 1.2.2 „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiebiorstwa i MŚP, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1555/281/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 613/252/III/2009 z dnia 24 marca 2009 roku dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiebiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiebiorstwa i MŚP, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1556/281/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 615/252/III/2009 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach konkursu SCP-01.02.01-001/08 dla Poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", , Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1557/281/III/2009 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2008 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
1558/281/III/2009 zawarcia z Teatrem Śląskim w Katowicach aneksu nr 1 do umowy 741/KL/2009 z dnia 9.04.2009r. w sprawie udzielenia w 2009r. ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1559/281/III/2009 podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w okresie od 1 kwietnia do 27 maja 2009 r.
1560/281/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1561/281/III/2009 zmiany uchwały własnej nr 1313/273/III/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
1562/281/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach umowy najmu pomieszczeń Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie, na czas oznaczony do 6 miesięcy, w drodze bezprzetargowej na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Med-Mikołów” Sp. z o.o.
1563/281/III/2009 przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju
1564/281/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n. Odbudowa i modernizacja koryta cieku Pisarzówka w km 0+050 – 1+300 w m. Hecznarowice i 6+740–6+960 w m. Pisarzowice Gm. Wilamowice zniszczonego w wyniku powodzi
1565/281/III/2009 podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2009 roku.
1566/281/III/2009 zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
1567/281/III/2009 przystąpienia Województwa Śląskiego do programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami II” i zawarcia w tym celu stosownego oświadczenia.
1568/281/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej
1569/281/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
1570/281/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
1571/281/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację sprzętu medycznego przez SPZOZ “Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.
1572/281/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez SP ZOZ Wojewódzką Specjalistyczną Przychodnię Stomatologiczną w Katowicach.
1573/281/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, poprzez likwidację Przychodni Lekarskiej w Sosnowcu – Maczkach.
1574/281/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach.
1575/281/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
1576/281/III/2009 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011” w 2009r.
1577/281/III/2009 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Dietla 7
1578/281/III/2009 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu, na rzecz miasta Ustroń
1579/281/III/2009 wyrażenia zgody Zespołowi Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na wynajęcie lokalu w budynku przy ul. Zegadłowicza 1 w Sosnowcu
1580/281/III/2009 zawarcia z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w Katowicach umowy dotyczącej realizacji rozbudowy płyty postojowej samolotów na terenie nieruchomości położonej w Pyrzowicach
1581/281/III/2009 likwidacji wolnostojącej wiaty blaszanej znajdującej się w sąsiedztwie osiedla Kubalonka w Istebnej poprzez sprzedaż jej elementów
1582/281/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
1583/281/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
1584/281/III/2009 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Śląskiemu Szpitalowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
1585/281/III/2009 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
1586/281/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płaneta – p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
1587/281/III/2009 odwołania pełnomocnictw Panu Przemysławowi Koperskiemu – byłemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
1588/281/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Lidii Częstochowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
1589/281/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach.
1590/281/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 11/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1591/281/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 7.2. Transport publiczny.
1592/281/III/2009 ogłoszenia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 – 2012
1593/281/III/2009 Przyjęcie zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
1594/281/III/2009 wydania opinii
1595/281/III/2009 wydania opinii
1596/281/III/2009 wydania opinii
1597/281/III/2009 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych za 2008 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.
1598/281/III/2009 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2008 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej .
1599/281/III/2009 zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoĽnikiem: Grzegorz Latkowski F.H.U. „GEPARD” z siedzibą w Chęcinach przy ul. Sitkówka 124a, realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
1600/281/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Gminy Lelów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie” oraz zawarcia umowy dotacji.
1601/281/III/2009 zatwierdzenia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.06.
1602/281/III/2009 uchylenia Uchwały nr 156/232/III/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku
1603/281/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach
1604/281/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju, poprzez utworzenie Pracowni Krioterapii, Poradni Uzdrowiskowej, Poradni Leczenia Bólu oraz Działu Masażu.
1605/281/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
1606/281/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.
1607/281/III/2009 podpisania aneksu Nr 2 do umowy NR 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IN PLUS” w Katowicach
1608/281/III/2009 podpisania Aneksu Nr 1do umowy NR 2921/ZD/2008 z dnia 02 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Gminą Cieszyn
1609/281/III/2009 zawarcia aneksu do umowy nr 188/ZD/2009 z dnia 29.01.2009 roku z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
1610/281/III/2009 udzielenia poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1611/281/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu.
1612/281/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach.
1613/281/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej założenia filii Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.
1614/281/III/2009 zmiany uchwały własnej nr 204/234/III/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku dotyczącej przyjęcia zakresu rzeczowego planu robót remontowych na 2009 rok na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
1615/281/III/2009 ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu
1616/281/III/2009 wydania opinii w sprawie zmiany granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
1617/281/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n. Odtworzenie starorzecza rzeki Pilicy tzw. Rów od Dobrej w m. Dobra, gm. Pilica.
1618/281/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n. Nadbudowa obwałowań cieku Wapienica w km 1+200 – 1+670 wraz z odbudową koryta cieku, Gmina Czechowice-Dziedzice.
1619/281/III/2009 Umorzenia należności za lata 2004-2007 wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
1620/281/III/2009 powołania składu osobowego Komisji Konkursu do wyboru najlepszego cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego” na lata 2006-2010
1621/281/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia list rezerwowych uwzględniających podział na małe i duże gminy, w ramach działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1622/281/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn Nadbudowa obwałowań cieku Wapienica w km 5+015 – 5+600 wraz z odbudową koryta cieku, gm. Czechowice-Dziedzice
1623/281/III/2009 zaopiniowania projektu “Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łękawica”
1624/281/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rudziniec”
1625/281/III/2009 zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gorzyce na lata 2009-2016”
1626/281/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – p. o. Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1627/281/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
1628/281/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1629/281/III/2009 zmiany uchwały nr 720/256//III/2009, zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 975/ZD/2009 oraz nr 985/ZD/2009 z dnia 28.04.2009 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1630/281/III/2009 przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na przeprowadzenie naprawy dróg powiatowych o numerach 2017 S, 2016 S i 2008 S.
1631/281/III/2009 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1632/281/III/2009 dokonania przez Zarząd podwyższenia poziomu dofinansowania dla projektów już wybranych, dodatkowego wyboru projektów do dofinansowania oraz aktualizacji list rezerwowych, w ramach naboru nr 04.01.00-051/08 z działania 4.1. Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1633/281/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3808 S relacji
1634/281/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 marca 2009 r. Nr 639/252/III/2009 dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2008 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” PO KL


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713