Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:11:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 277 z dnia 8 czerwca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1406/277/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1407/277/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach
1408/277/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A w Katowicach i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji.
1409/277/III/2009 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego dotyczącego dzierżawy światłowodu
1410/277/III/2009 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2009 roku.
1411/277/III/2009 unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
1412/277/III/2009 powołania komisji konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713