Czas wygenerowania treści 2020-10-20 04:59:16

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 266 z dnia 8 maja 2009

Nr uchwałyW sprawie
1055/266/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1056/266/III/2009 zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy WoĽniki na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2018”
1057/266/III/2009 Przyjęcia zaktualizowanego Projektu Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2008 – 2009.
1058/266/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego
1059/266/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
1060/266/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Specjalistycznym Zespołem Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
1061/266/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy dzierżawy pomieszczeń parteru bloku diagnostyczno-zabiegowego, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na cele medyczne – Ośrodek Rehabilitacyjny
1062/266/III/2009 zabezpieczenia w budżecie Samorządu Województwa Śląskiego środków w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków na dokończenie w 2009 r. inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Pawonkowie”.
1063/266/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków na dokończenie w 2009 r. inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Pawonkowie.
1064/266/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
1065/266/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1066/266/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej połączenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach i Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713