Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:27:38

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 265 z dnia 6 maja 2009

Nr uchwałyW sprawie
1037/265/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2009 roku (dla ofert złożonych w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 23 lutego 2009 roku)
1038/265/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2009 r. (dla ofert złożonych w terminie od 15 stycznia do 23 lutego 2009 roku)
1039/265/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2009 roku – przeciwdziałanie narkomanii (dla ofert złożonych w terminie od dnia 20 stycznia do dnia 25 lutego 2009 roku)
1040/265/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2009 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym (dla ofert złożonych w terminie od dnia 20 stycznia do dnia 25 lutego 2009 roku)
1041/265/III/2009 zatwierdzenia listy Lokalnych Grup Działania w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
1042/265/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego w 2009 r. pomocy finansowej Gminie Katowice
1043/265/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2009 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
1044/265/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 49/KT/2008 z Gminą Pawłowice
1045/265/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 137/KT/2008 z Gminą Krzanowice
1046/265/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Gliwice o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
1047/265/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009).
1048/265/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ,,PKP Przewozy Regionalne’’ spółka z o.o.
1049/265/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Przemysławowi Koperskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
1050/265/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płaneta – Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
1051/265/III/2009 uchylenia uchwał Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminów Premiowania dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
1052/265/III/2009 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja siódma
1053/265/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008, wprowadzającego nakłady na rok 2009 na współfinansowanie działań Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
1054/265/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713