Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:46:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 240 z dnia 17 lutego 2009

Nr uchwałyW sprawie
306/240/III/2009 Powołania Komisji Oceny Ofert złożonych w ramach konkursu na wyłonienie podmiotów prowadzących Regionalne Ośrodki EFS w województwie śląskim.
307/240/III/2009 zawarcia ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach Aneksu nr 1 do umowy nr 151/KL/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
308/240/III/2009 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
309/240/III/2009 organizacji podróży studyjnej dziennikarzy z Ukrainy
310/240/III/2009 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2009” w zakresie dla Miasta Zabrze
311/240/III/2009 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2009” w zakresie dla Miasta Gliwice
312/240/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kroczyce
313/240/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Zabrze o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
314/240/III/2009 zmiany składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
315/240/III/2009 pozytywnego zaopiniowania cennika opłat biletów wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych z uwzględnieniem zniżek i zwolnienia z opłat
316/240/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Ustroń
317/240/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu
318/240/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
319/240/III/2009 powołania Pani Olgi Grzyb na stanowisko zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
320/240/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Leszka Miłoszewskiego na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej
321/240/III/2009 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3 Maja
322/240/III/2009 Zmiany Uchwały Nr 2945/216/III/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
323/240/III/2009 ustalenia maksymalnych stawek wynagrodzeń dla osób szkolących na kursach i innych formach szkoleniowych realizowanych w ramach zadań obowiązkowych organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
324/240/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2009 roku
325/240/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w obszarze pn. IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy „ Śląsk-Beskidy 2009”.
326/240/III/2009 zawarcia Umowy z Miastem Tychy
327/240/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Nędza
328/240/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu
329/240/III/2009 zaakceptowania aktualizacji Programu rzeczowo – finansowego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713