Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:09:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 238 z dnia 12 lutego 2009

Nr uchwałyW sprawie
292/238/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
293/238/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
294/238/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, na realizację zadania remontowego oraz zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji.
295/238/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, na realizację zadania remontowego oraz zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji.
296/238/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” w Bielsku – Białej przy ul. Słowackiego 27 b
297/238/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
298/238/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” ul. Chorzowska 28H w Bytomiu
299/238/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. Realizacja Programu „Moje boisko Orlik 2012” – budowa dwóch boisk przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach
300/238/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12
301/238/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
302/238/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Aleksandrowi Adamiec – Zastępcy Wójta Gminy Wilkowice
303/238/III/2009 zmiany decyzji UDA-RPSL.10.01.00-00-002/08-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2008 dla Działania 10.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” oraz zmiany decyzji UDA-RPSL.10.02.00-00-002/08-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2008 dla Działania 10.2 „Działania informacyjne i promocyjne” realizowanych w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
304/238/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713