Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:37:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 233 z dnia 29 stycznia 2009

Nr uchwałyW sprawie
164/233/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bystrej
165/233/III/2009 przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wicemarszałkami i pozostałymi Członkami Zarządu Województwa Śląskiego
166/233/III/2009 Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania: „Wdrażanie Działania 3.4 ZPORR” za IV kwartał 2008 r. oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania: „Wdrażanie Działania 3.4 ZPORR” w okresie od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r. Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
167/233/III/2009 Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania: „Wdrażanie Działania 2.5 ZPORR” za IV kwartał 2008 r. oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania: „Wdrażanie Działania 2.5 ZPORR” w okresie od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r. Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
168/233/III/2009 Zawarcia następujących umów o dofinansowanie projektów: - umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.08.02.01-24-007/08 pt. „BiznesAkademika – promocja przedsiębiorczości akademickiej”, który jest realizowany przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach; - umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.01-24-217/08 pt. „Inna perspektywa – program wsparcia dla otoczenia osób wykluczonych społecznie oraz długotrwale bezrobotnych mieszkańców budynku socjalnego i klientów Banku Żywności PEAD w Wodzisławiu Śląskim”, który jest realizowany przez Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” w Wodzisławiu Śląskim.
169/233/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 2/POKL/8.2.1/2008 dla Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
170/233/III/2009 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Obwodem Czerniowieckim
171/233/III/2009 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Borsod-Abaúj-Zemplén.
172/233/III/2009 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Obwodem Lwowskim.
173/233/III/2009 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim
174/233/III/2009 wytypowania Członków polskiej strony Komitetu Mieszanego do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Departamentem Bas-Rhin
175/233/III/2009 zawarcia z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na remonty
176/233/III/2009 zawarcia z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
177/233/III/2009 zawarcia Porozumienia pomiędzy Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów a Województwem Śląskim w sprawie współorganizacji III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi .
178/233/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji.
179/233/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z poprzez rozszerzenie działalności podstawowej o długoterminową opiekę pielęgniarską.
180/233/III/2009 powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
181/233/III/2009 Ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Marka Jeremicza dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
182/233/III/2009 wyrażenia zgody Panu Ryszardowi Bosowskiemu na zwiększenie wymiaru czasu pracy z tytułu pełnienia świadczeń medycznych, w charakterze lekarza medycyny, w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ.
183/233/III/2009 wyrażenia zgody na modernizację 1 - rzędowego tomografu komputerowego przez Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach
184/233/III/2009 zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
185/233/III/2009 zawarcia umowy z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713