Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:50:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 226 z dnia 8 stycznia 2009

Nr uchwałyW sprawie
11/226/III/2009 powołania Pana Zbigniewa Cierniaka na stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
12/226/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem odwołania Pani Cecylii Gasz-Płońskiej ze stanowiska dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
13/226/III/2009 organizacji i obsługi stoisk regionalnych na zagranicznych targach turystycznych w 2009 roku
14/226/III/2009 Zmiany Uchwały nr 3019/218/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych w 2009 roku w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
15/226/III/2009 udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
16/226/III/2009 ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2009 roku
17/226/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 r
18/226/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
19/226/III/2009 wydania opinii
20/226/III/2009 wydania opinii
21/226/III/2009 wydania opinii
22/226/III/2009 wydania opinii
23/226/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Czernichowie
24/226/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Stokłosie - Prezesowi Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt – Śląsk


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713