Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:16:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 224 z dnia 6 stycznia 2009

Nr uchwałyW sprawie
1/224/III/2009 układu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2/224/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.
3/224/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego.
4/224/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2009 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
5/224/III/2009 zmiany uchwały nr 1894/190/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.08.2008 roku w sprawie przyjęcia zmienionych zasad wynagradzania ekspertów wchodzących w skład Komisji Oceny Projektów
6/224/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.3/2008 dla Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”.
7/224/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2008 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”.
8/224/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego o ustanowieniu Dni Województwa Śląskiego
9/224/III/2009 1) przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Ślaskiego w sprawie przystąpienia Woj. Śląskiego do realizacji projektu "Post Re-Convert" w ramach POWM INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2010-2012 na realizację projektu "Poste Re-Convert" w ramach POWM INTERREG IVC 2) przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania "Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich UE i Norwegii wnioiskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie)/Co-financing Statement for Partners fromm EU Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding)" w celu realizacji projektu "Post Re-Convert" w ramach POWM INTERREG IVC


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713