Czas wygenerowania treści 2020-10-29 13:58:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 328 z dnia 29 grudnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
2951/328/II/2005 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach I kwartału 2006 roku
2952/328/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok
2953/328/II/2005 organizacji i obsługi stoiska regionalnego na zagranicznych targach turystycznych w I półroczu 2006 roku.
2954/328/II/2005 Rozłożenie na raty opłaty za lata 2003-2005 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiących dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
2955/328/II/2005 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2956/328/II/2005 zawarcia aneksu do umowy dzierżawy Nr 2130/GK/2005 zawartej z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie.
2957/328/II/2005 zmiany uchwały Zarządu z dn. 20 stycznia 2005 r. Nr 98/222/II/2005 dotyczącej przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa na rok 2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2958/328/II/2005 dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2693/ 318 / II/ 2005 z dnia 29.11.2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2959/328/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1908/KT/2005 z 03.11.2005 r. z Miastem Rybnik dotyczącej przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2960/328/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 889/IW/2004 z 02.08.2004 r. z Miastem Gliwice dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2961/328/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz rozliczenia końcowego zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji objętej umową dotacji Nr 1804/KT/2004 z 16.12.2004 r. zawartą z Powiatem Gliwickim w sprawie przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2962/328/II/2005 zatwierdzenia Aktualizacji II Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla inwestycji pn. „Budowa zaplecza technicznego Teatru Rozrywki w Chorzowie”.
2963/328/II/2005 zatwierdzenia honorarium dla Pana Henryka Baranowskiego zastępcy dyrektora-dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach za opracowanie prezentacji wyjazdowej spektaklu „Wieczór kawalerski” oraz za próby adaptacyjne spektaklu „Zamiana” podczas występów gościnnych Teatru Śląskiego w Warszawie.
2964/328/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutu Muzeum Śląskiemu w Katowicach
2965/328/II/2005 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 1065/ROPS/2005
2966/328/II/2005 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
2967/328/II/2005 w sprawie podpisania porozumień o współpracy z instytucjami regionalnymi dotyczących działań na rzecz projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pt. „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR
2968/328/II/2005 w sprawie zatwierdzenia składu Zespołów projektu własnego pt. „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR
2969/328/II/2005 przyjęcia przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, położonej w Jaworzu.
2970/328/II/2005 złożenia wniosku w sprawie wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej
2971/328/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
2972/328/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
2973/328/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
2974/328/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
2975/328/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
2976/328/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2977/328/II/2005 Przyznania nagrody rocznej za 2004 rok Panu Markowi Sawickiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
2978/328/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji oraz końcowego rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary - etap III - część 5 w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2979/328/II/2005 podpisania Aneksu nr 2 do umowy dotacji dla zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Goczałkowicach-Zdroju”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.
2980/328/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia przyznanej na 2005 rok dotacji przekazanej Gminie Koszęcin na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie Hali Sportowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Koszęcinie”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2981/328/II/2005 zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa skrzyżowania DW 928 z drogami powiatowymi w miejscowości Kobiór”
2982/328/II/2005 zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu „Remont drogi wojewódzkiej nr 798 na odcinku Sośnica — Gniazdów”
2983/328/II/2005 w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Pałacowego w Koszęcinie” realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713