Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:28:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 327 z dnia 27 grudnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
2941/327/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
2942/327/II/2005 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
2943/327/II/2005 pozytywnego zaopiniowania honorarium dla Pana Dariusza Miłkowskiego dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie za opracowanie scenariusza i reżyserię koncertu sylwestrowego pt. „Cóż wiemy o miłości?” na scenie Teatru Rozrywki.
2944/327/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację składników majątku trwałego Okręgowego Szpitala Kolejowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach
2945/327/II/2005 w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie”.
2946/327/II/2005 ustalenia jednorazowej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
2947/327/II/2005 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
2948/327/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 107/KT/2005 z Gminą Świętochłowice na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pn.„Projekt budowlany połączenia miejskiego układu drogowego w zachodniej części Świętochłowic z Drogową Trasą Średnicową”
2949/327/II/2005 zawarcia aneksów do umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
2950/327/II/2005 przyznania nagrody Pani Halinie Misiewicz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach za 2005 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713