Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:17:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 321 z dnia 8 grudnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
2799/321/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Wojewódzka Śląskiego z upływem roku budżetowego 2005 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2006 roku
2800/321/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2801/321/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2802/321/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2803/321/II/2005 w sprawie wyrażenia zgody Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „Jango" Sp. z o.o, w Gliwicach na wejście w teren
2804/321/II/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu umowy dzierżawy pomieszczenia na czas nieoznaczony.
2805/321/II/2005 Rozdysponowania środków , które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy uwzględniane w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2005.
2806/321/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 30.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2807/321/II/2005 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
2808/321/II/2005 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku - Białej, umową nr 1364/ZD/2003 z dnia 10.12.2003 roku
2809/321/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie poprzez zakończenie działalności Pracowni EEG
2810/321/II/2005 zawarcia z Miastem Chorzów umowy w sprawie udzielenia samorządowi Województwa Śląskiego w 2005r. pomocy finansowej w wysokości 142.828 zł.
2811/321/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 oraz zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr 1370/IW/2005 z dnia 20 września 2005r dla Teatru Rozrywki w Chorzowie.
2812/321/II/2005 w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2813/321/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach
2814/321/II/2005 umorzenia pożyczki udzielonej „Repty” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, umową nr 1101/ZD/2003 z dnia 7.10.2003 roku
2815/321/II/2005 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 911/ZD/2005 z 19.07.2005 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2816/321/II/2005 Zmiany uchwały własnej z dnia 30 sierpnia 2005r nr. 1963/291/II/2005 r. w sprawie dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Poddziałania ZPORR 3.5.1. „Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa”.
2817/321/II/2005 Zmiany uchwały własnej z dnia 30 sierpnia 2005r nr. 1964/291/II/2005 r. w sprawie dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Poddziałania ZPORR 3.5.2. „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” oraz wykorzystania wolnych środków w ramach Działania 3.5 na projekty w ramach Poddziałania 3.5.2
2818/321/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
2819/321/II/2005 przyjęcia projektu umowy użyczenia lekkich pojazdów szynowych dla przewozów pasażerskich
2820/321/II/2005 zawarcia aneksu nr 1 do Umowy Nr 498/KT/2005 dotyczącej wykonywania przez „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713