Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:51:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 319 z dnia 1 grudnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
2720/319/II/2005 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w okresie 17.01.2006 roku do 15.12 2006 roku.
2721/319/II/2005 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie 18.01.2006 roku do 30.06.2006 roku.
2723/319/II/2005 zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wybór podmiotu Zarządzającego Projektem „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza” opracowanej przez Agencję Nieruchomości i Budownictwa PROMIKS Sp. z o.o.
2724/319/II/2005 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2725/319/II/2005 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Macieja Klussa na stanowisko dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie
2726/319/II/2005 zawarcia aneksu do umowy o przekazaniu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 2004 na współfinansowanie Projektu PL2002/000-640.02 „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia – Granica Państwa stanowiącej dojazd do polsko – słowackiego przejścia granicznego Korbielów – etap I” realizowanego w ramach programu współpracy przygranicznej Phare Polska – Słowacja 2002 (Phare Cross Border
2727/319/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1799/KT/2004z 21.12.2004 r. z Gminą Myszków dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2728/319/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Publikacja kolumn ekologicznych na łamach kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska”.
2729/319/II/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie umowy dzierżawy pomieszczeń kuchni z wyposażeniem na okres 3 lat.
2730/319/II/2005 umów regulujących zasady przekazania dopłat do biletów ustawowo ulgowych podmiotom realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
2731/319/II/2005 zatwierdzenia Zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla zadania inwestycyjnego p.n. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006.
2732/319/II/2005 zatwierdzenia ,,Aktualizacji programu rzeczowo – finansowego na rok 2005” dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie ”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006
2733/319/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2734/319/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
2735/319/II/2005 w sprawie zmiany uchwały własnej z dn. 20 stycznia 2005 r. Nr 97/222/II/2005 dotyczącej przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne na rok 2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z póĽniejszymi zmianami


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713