Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:26:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 316 z dnia 22 listopada 2005

Nr uchwałyW sprawie
2645/316/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.
2646/316/II/2005 zawarcia umowy z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w sprawie współfinansowania konferencji regionalnej oraz warsztatów organizowanych celem upowszechniania działań podejmowanych w regionie na rzecz rozwoju kreatywnego regionu innowacyjnego.
2647/316/II/2005 powołania dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Katowicach
2648/316/II/2005 oddania w dzierżawę na czas określony do lat 3 nieruchomości o powierzchni 21,7059 ha położonej w Chorzowie
2649/316/II/2005 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Miasta Częstochowa
2650/316/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
2651/316/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
2652/316/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
2653/316/II/2005 wyrażenia zgody na podpisanie protokołów przejęcia zobowiązań cywilnoprawnych
2654/316/II/2005 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
2655/316/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 1822/KT/2004 z 23.12.2004 r. zawartą z Miastem Sosnowiec dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2656/316/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2657/316/II/2005 przyjęcia treści projektu porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a projektami Innovation Coach i IMIS


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713