Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:41:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 314 z dnia 15 listopada 2005

Nr uchwałyW sprawie
2579/314/II/2005 przyjęcia projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
2580/314/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Będzinie”.
2581/314/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Starcza na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Klepaczka - gmina Starcza”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego
2582/314/II/2005 akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Bieruń Stary na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary – etap III – część 5” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2583/314/II/2005 akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Bieruń Stary na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary – etap III – część 4” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2584/314/II/2005 Zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla zadania inwestycyjnego p.n. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006.
2585/314/II/2005 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu Rzeczowo - Finansowego na rok 2005 dla zadania remontowego p.n. „Całkowite posadowienie chałupy robotniczej ze Strzemieszyc dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2586/314/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz rozliczenia końcowego całego zadania objętego Umową dotacji Nr 1806/KT/2004 z 21.12.2004 r. zawartą z Powiatem Zawierciańskim i dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2587/314/II/2005 zaopiniowania korekty Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2005 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
2588/314/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2589/314/II/2005 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu
2590/314/II/2005 zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr 3058/C.T12-6/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. o wykonanie prac badawczo-rozwojowych objętych projektem celowym nr 10 T12 0472001 C/5430
2591/314/II/2005 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 1103/ROPS/2005
2592/314/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu i Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju
2593/314/II/2005 odwołania Pana Zygmunta Brzezińskiego ze stanowiska dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach.
2594/314/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 10.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2595/314/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 25.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2596/314/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2597/314/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2598/314/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2599/314/II/2005 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
2600/314/II/2005 powołania Rady Programowej w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.
2601/314/II/2005 powołania Rady Programowej w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2602/314/II/2005 powołania Rady Programowej w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2603/314/II/2005 w sprawie uzyskania akceptacji protokołu przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Katowicach.
2604/314/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2605/314/II/2005 zmiany Uchwały Nr 2354/211/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2005 rok.
2606/314/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 683/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
2607/314/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 731/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Szpitalem Specjalistycznym w Zabrzu
2608/314/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 910/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
2609/314/II/2005 przystąpienia do sporządzenia „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego"


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713