Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:21:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 312 z dnia 10 listopada 2005

Nr uchwałyW sprawie
2559/312/II/2005 zaopiniowania korekty Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2005 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
2560/312/II/2005 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach
2561/312/II/2005 wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do przeprowadzenia wspólnego postępowania o zamówienie publiczne
2562/312/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Julii Dziurskiej p.o. dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach
2563/312/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2564/312/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2565/312/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2566/312/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2567/312/II/2005 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
2568/312/II/2005 w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dn. 9 listopada 2004r. Nr 2021/199/2004 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach działań 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów dla w/w działań.
2569/312/II/2005 wystąpienia z wezwaniem do Beneficjenta o zwrot części dotacji wynikającej z Umowy Nr 593/IW/2004 z 28.06.2004 r. zawartej z Gminą Rydułtowy w sprawie przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach “Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2570/312/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2571/312/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2572/312/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1823/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Gminą Żywiec dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2573/312/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1815KT/2004z 14.12.2004 r. z Miastem Mysłowice dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2574/312/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2575/312/II/2005 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Koszarawa do roku 2015”
2576/312/II/2005 dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2206/207/II/2004 z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2577/312/II/2005 zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
2578/312/II/2005 przyjęcie projektu uchwały Semiku Województwa Śląskiego w sprawie: - stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego w związku z odmową przez Wojewodę Śląskiego pełnej realizacji w roku 2005 działania p.n. Wydatki na przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie-wystąpienia przez Sejmik Województwa Śląskiego do Rady Ministrów z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie państwa na rok 2006 dodatkowej dla Województwa Śląskiego na realizację działania p.n. “Wydatki na przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713