Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:35:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 310 z dnia 3 listopada 2005

Nr uchwałyW sprawie
2498/310/II/2005 zawarcia porozumienia z Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim
2499/310/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na wydatkowanie środków finansowych na zakup inwestycyjny
2500/310/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego
2501/310/II/2005 powołania Rady Programowej w Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
2502/310/II/2005 przyznania nagrody pieniężnej za 2004 rok Panu Ryszardowi Bosowskiemu dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2503/310/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Centrum Psychiatrii w Katowicach
2504/310/II/2005 zmiany Uchwały Nr 2354/211/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiegoz dnia 16.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2005 rok.
2505/310/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.
2506/310/II/2005 uchylenia uchwały Nr 2305/304/II/2005 z dnia 13 paĽdziernika 2005 roku w sprawie przyjęcia porozumienia z Miastem Częstochowa w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania działalności Zespołu Szkół im. dr Władysława Biegańskiego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 75.
2507/310/II/2005 przyjęcia porozumienia w sprawie przekazania Miastu Częstochowa zadania własnego w zakresie prowadzenia Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 75.
2508/310/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2509/310/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2510/310/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
2511/310/II/2005 podpisania Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 77/IW/2005 zawartego z Powiatem Raciborskim o współfinansowaniu w roku 2005 zadania p.n. Szpital Miejski w Raciborzu, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006
2512/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Miasteczko Śląskie dotyczącego współfinansowania przez Gminę zadania pn. „Remont nawierzchni drogi i chodnika w ciągu DW 908 w m. Miasteczko Śląskie”
2513/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Świerklany dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 929 i DW 932 z drogami powiatowymi (ul. Plebiscytowa i ul. Boryńska) w m. Świerklany Górne”
2514/310/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 44/KT/2005 z dnia 5.07.2005r. z Gminą Konopiska dotyczącego współfinansowania zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Konopiska”
2515/310/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 45/KT/2005 z dnia 5.07.2005r. z Gminą Konopiska dotyczącego współfinansowania zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 (ul. Opolska) w m. Konopiska”
2516/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Mikołów dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. ”Remont chodnika w ciągu DW 925 w m. Bujaków”.
2517/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Popów dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DW 491 w m. Popów”.
2518/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pietrowice Wielkie dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. ”Budowa chodnika w ciągu DW 416 (ul. Raciborska) w m. Pietrowice Wielkie”.
2519/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pszczyna dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. ”Budowa ciągu pieszego przy ul. Męczenników Oświęcimskich w ciągu DW 933 w m. Pszczyna”.
2520/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Nędza dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. ”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 922 (ul. Jana Pawła II) w m. Nędza”.
2521/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Mykanów dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. ”Budowa chodnika w ciągu DW 483 w m. Stary Cykarzew”.
2522/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pilchowice dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. ”Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 921 w m. Stanica”.
2523/310/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pszów dotyczącego współpracy przy realizacji zadań pn. ”Opracowanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 933 (ul. Pszowska) w m. Pszów” oraz pn. „Remont chodnika w ciągu DW 933 (ul. Pszowska) w m. Pszów”.
2524/310/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim i Gminą MiedĽna dotyczącego współfinansowania realizacji zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania DW 933 (ul. Pszczyńska) z drogą powiatową (ul. Wiejska) w m. MiedĽna”
2525/310/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2526/310/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2527/310/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2528/310/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2529/310/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2530/310/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713