Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:15:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 309 z dnia 2 listopada 2005

Nr uchwałyW sprawie
2409/309/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2481/309/II/2005 zawarcia umowy pożyczki z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Katowicach
2482/309/II/2005 zatwierdzenia honorarium dla Pana Mirosława Jacka Błaszczyka zastępcy dyrektora - dyrektora artystycznego Filharmonii Śląskiej w Katowicach za przygotowanie i realizację nagrań dwóch płyt CD z muzyką W. Lutosławskiego, a także D. Szostakowicza i St. Moryty, obejmujące dyrygowanie dwoma zespołami orkiestrowymi Filharmonii Śląskiej i udzielenie licencji do nagrań.
2483/309/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz rozliczenia końcowego całego zadania objętego Umową dotacji Nr 1820/KT/2004 z 21.12.2004 r. zawartą z Gminą Szczyrk i dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2484/309/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz rozliczenia końcowego całego zadania objętego Umową dotacji Nr 1825/KT/2004 z 23.12.2004 r. zawartą z Powiatem Tarnogórskim i dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2485/309/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2486/309/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2487/309/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2488/309/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2489/309/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2490/309/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2491/309/II/2005 zaopiniowania projektu “ Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2004 - 2015”
2492/309/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na zadanie ,,Zakup mikroskopu stereoskopowego” oraz podpisania umowy związanej z dotacją budżetu w zakresie zakupów inwestycyjnych ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2493/309/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na zadanie ,,Zakup systemu regałów przesuwnych” oraz podpisania umowy związanej z dotacją budżetu w zakresie zakupów inwestycyjnych ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2494/309/II/2005 wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie elementów zdemontowanego ogrodzenia zaplecza budowy inwestycji p.n. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” do Teatru Rozrywki w Chorzowie.
2495/309/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie na zadanie ,,Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem” oraz podpisania umowy związanej z dotacją budżetu w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2496/309/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na 2005 rok dla zadania pn. „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego – prace przygotowawcze” realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ze środków budżetu Państwa oraz ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego.
2497/309/II/2005 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Miastu Zabrze na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja obiektu sportowego SKS Gwarek – Zabrze, poprzez budowę krytej trybuny oraz zagospodarowanie terenu”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713