Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:36:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 306 z dnia 20 października 2005

Nr uchwałyW sprawie
2384/306/II/2005 wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Bystrej.
2385/306/II/2005 sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Bystrej.
2386/306/II/2005 zawarcia porozumienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 125.000 zł na realizację zadania ministra właściwego w sprawach zagranicznych pn. ”Promocja zagraniczna Polski w ramach programu Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006 poprzez prezentacje Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii Westfalii”.
2387/306/II/2005 zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy dotacji dla zadania pn.: ,,Budowa zadaszenia lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi”, realizowanego przez Miasto Pszów w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2388/306/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 1816/KT/2004 z 23.12.2004 r. zawartą z Gmina Poraj dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2390/306/II/2005 zawarcia Umowy z Powiatem Cieszyńskim w sprawie pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego
2391/306/II/2005 zawarcia Umowy z Powiatem Żywieckim w sprawie pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego
2392/306/II/2005 zawarcia Umowy z Powiatem Cieszyńskim w sprawie pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego
2393/306/II/2005 zawarcia Umowy z Powiatem Bielskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego
2398/306/II/2005 przyznania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
2399/306/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno Edukacyjnego „Metis” w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego
2408/306/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2410/306/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2411/306/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2414/306/II/2005 wyrażenia zgody Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach na wycięcie 15 drzew (topoli)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713