Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:27:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 305 z dnia 18 października 2005

Nr uchwałyW sprawie
2367/305/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
2368/305/II/2005 złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Mikołowie Wydział I Cywilny o stwierdzenie nabycia spadku .
2369/305/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2373/305/II/2005 ustalenia liczby i wysokości Nagród Marszałka Województwa Śląskiego: artystycznej, dla młodych twórców oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w roku 2005.
2374/305/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2375/305/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 35.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2377/305/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pawłowice dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu remontu nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu DW 933 w m. Pawłowice”
2380/305/II/2005 sprzedaży, w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Wiśle przy ulicy Dworcowej.
2381/305/II/2005 podpisania Aneksu nr 3 do umowy dotacji dla zadania pn. „Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego – Przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego” finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713