Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:07:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 303 z dnia 11 października 2005

Nr uchwałyW sprawie
2236/303/II/2005 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zbrosławicach.
2238/303/II/2005 przyjęcia aneksu do porozumienia w sprawie opieki naukowo – dydaktycznej nad Centrum Języków Europejskich –Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
2278/303/II/2005 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dotyczącego złożenia oświadczenia Ministrowi Skarbu Państwa w sprawie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA w Chorzowie
2279/303/II/2005 zaakceptowania protokołów konieczności w których określony został zakres robót dodatkowych koniecznych do wykonania w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006.
2282/303/II/2005 zorganizowania konferencji wojewódzkiej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego pn. „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego”.
2284/303/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu umowy najmu pomieszczeń na czas nieoznaczony
2285/303/II/2005 Zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie scalenia i wymiany gruntów dla obiektów: Dąbek gm. Dąbrowa Zielona, Lgota Mała – Teklinów gm. Kruszyna i Skrzydlów gm. Kłomnice.
2287/303/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
2297/303/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2298/303/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 110.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713