Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:37:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 302 z dnia 6 października 2005

Nr uchwałyW sprawie
2259/302/II/2005 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Tarnowskich Górach
2260/302/II/2005 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jaworznie
2261/302/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu umów najmu pomieszczeń na czas nieoznaczony
2267/302/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym przez Województwo Śląskie od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pyrzowicach, z przeznaczeniem na rozbudowę lotniska Katowice w Pyrzowicach.
2269/302/II/2005 zawarcia umowy objęcia przez Województwo Śląskie 800.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA w Chorzowie
2270/302/II/2005 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dotyczącego wystąpienia do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach w sprawie objęcia przez Województwo Śląskie akcji za wniesiony wkład pieniężny
2273/302/II/2005 Zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz podpisania Aneksu nr 2 do Umowy związanej z dotacją w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego na zadanie ,,Remont dachu – etap IV – skrzydło północne i częściowy remont skrzydła wschodniego”.
2274/302/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2275/302/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok
2276/302/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713