Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:31:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 300 z dnia 29 września 2005

Nr uchwałyW sprawie
2206/300/II/2005 wydzierżawienia 2/10 części nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bór nr 61na rzecz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
2207/300/II/2005 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a
2208/300/II/2005 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Bytomiu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
2209/300/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Oślizło p.o. dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju
2214/300/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2215/300/II/2005 organizacji podróży studyjnej w Województwie Śląskim dla grupy dziennikarzy prasowych i radiowych z Mediolanu w dniach 3-5 paĽdziernika 2005 r.
2216/300/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1do Porozumienia nr 11/KT/2005 z dnia 17.02.2005r. zawartego z Gminą Przyrów .
2217/300/II/2005 udzielenia bonifikat od cen 20 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Kaczeńcowej 250 w Jaworzu i 9 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Kaczeńcowej 430 w Jaworzu, stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
2219/300/II/2005 zatwierdzenia Program rzeczowo - finansowy na rok 2005 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
2220/300/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie
2221/300/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa hali widowiskowo – sportowej na osiedlu Bończyk w Mysłowicach – etap II p.n infrastruktura techniczna wokół hali”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713