Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:06:57

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 299 z dnia 27 września 2005

Nr uchwałyW sprawie
2175/299/II/2005 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Zdrojowej.
2176/299/II/2005 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul Czecha, na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. Raciborskiej.
2180/299/II/2005 zawarcia aneksu do porozumienia nr 35/EN/2004 zawartego w dniu 28 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Bielskim a Województwem Śląskim w sprawie przekazania do prowadzenia Województwu Śląskiemu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
2182/299/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Stochel - Piróg dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
2184/299/II/2005 zawarcia z Miastem Katowice aneksu do umowy z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia w 2005r. Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 587.000 zł.
2188/299/II/2005 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
2193/299/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Pietrasowi dyrektorowi Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2194/299/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Fic – dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
2195/299/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Lucynie Krzanowskiej p.o. dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
2203/299/II/2005 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Miastu Myszków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Myszkowie”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2204/299/II/2005 Zaakceptowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla obiektów realizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
2205/299/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 1124/KT/2004 z dnia 31.08.2004r. z Gminą Miasteczko Śląskie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713