Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:24:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 297 z dnia 22 września 2005

Nr uchwałyW sprawie
2151/297/II/2005 Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Województwa Śląskiego
2152/297/II/2005 sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Hallera.
2153/297/II/2005 przystąpienia do wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Drozdów 17 i 21
2154/297/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2155/297/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem R ybnickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2156/297/II/2005 wyrażenia zgody na zakup dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach środków trwałych
2157/297/II/2005 Powołania przedstawicieli subregionów województwa śląskiego do współpracy z Zespołem ds. aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” oraz do prac nad opracowaniem „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.
2160/297/II/2005 udzielenia zgody p.o. dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku na zawarcie ze Śląskim Zarządem Nieruchomości porozumienia w sprawie używania, w celu realizacji zadań statutowych placówki, lokali użytkowych wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej w Rybniku przy ulicy Parkowej 4a
2162/297/II/2005 Zaakceptowania procedury dotyczącej trybu postępowania w finansowaniu „Projektu inwestycyjnego budowy Sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
2164/297/II/2005 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dotyczącej objęcia przez Województwo Śląskie 800.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA w Chorzowie za kwotę 8.000.000 zł
2166/297/II/2005 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2168/297/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1824/KT/2004z 23.12.2004 r. z Powiatem Bielskim dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2169/297/II/2005 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do V edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713