Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:52:45

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 296 z dnia 20 września 2005

Nr uchwałyW sprawie
2119/296/II/2005 przyjęcie autopoprawki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2099/294/II/2005 z dnia 13 września 2005 r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok
2121/296/II/2005 uchylenia uchwał własnych nr 2225/208/II/2004 z dnia 7 grudnia 2004 roku oraz nr 2226/208/II/2004 z dnia 7 grudnia 2004 roku.
2122/296/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ul. Kopernika, na rzecz Miasta Częstochowa.
2123/296/II/2005 nadania statutu Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
2128/296/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im dr. Emila Cyrana w Lublińcu
2131/296/II/2005 uzgodnienia pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Żywca
2132/296/II/2005 dokonania zmiany Umowy dotacji dla zadania pn.: „Modernizacja obiektu sportowego SKS Gwarek – Zabrze poprzez budowę krytej trybuny oraz zagospodarowanie terenu”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne
2133/296/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz podpisania umowy związanej z dotacją budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego na zadanie ,,Rozbudowa i modernizacja systemów telewizji dozorowej i nagłośnienia” .
2134/296/II/2005 porozumienia Województwa Śląskiego z Gminą Goczałkowice-Zdrój w sprawie dofinansowania prac konserwacyjnych na cieku Goczałkowickim
2135/296/II/2005 porozumienia Województwa Śląskiego z Gminą Tychy w sprawie dofinansowania prac konserwacyjnych na ciekach: Mlecznej i Tyskim
2136/296/II/2005 organizacji podróży studyjnej w Województwie Śląskim dla grupy dziennikarzy prasowych i radiowych z Frankfurtu (Niemcy) w dniach 23-26 września 2005 r.
2137/296/II/2005 organizacji i obsługi stoisk regionalnych na krajowych i zagranicznych targach turystycznych
2139/296/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Projektów Regionalnych INWESTOR SA w Katowicach
2143/296/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku dotyczącego nabycia przez Województwo Śląskie 100 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach
2144/296/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 25.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa pn. „Projekt diagnostyczny Model-Region-Obserwatorium” wykonywanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
2145/296/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 251.800 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” wykonywanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach
2146/296/II/2005 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2147/296/II/2005 obniżenia Panu Joelowi Pomeroy opłaty za naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach
2149/296/II/2005 przyjęcia aneksu do porozumienia w sprawie opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713