Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:41:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 295 z dnia 15 września 2005

Nr uchwałyW sprawie
2099/295/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2100/295/II/2005 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2103/295/II/2005 udzielenia zgody p.o. dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie szkoły
2104/295/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie Szkoły
2105/295/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 8.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa pn. „Cyfrowe peregrynacje światów sztuki” wykonywanego przez Regionalny Ośrodek Kultury Częstochowie
2108/295/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
2109/295/II/2005 zaopiniowania pozbawienia części drogi powiatowej S 2618 kategorii drogi powiatowej w miejscowości Kostkowice.
2110/295/II/2005 zaopiniowania lokalizacji węzła drogowego w trasie drogi krajowej S1 w granicach administracyjnych miasta Mysłowice
2111/295/II/2005 zatwierdzenia wykazu zadań koniecznych do wykonania w związku ze szkodami powstałymi na skutek nawalnych deszczów, które wystąpiły w dniach 23 - 25 sierpnia 2005 r. w południowej części województwa śląskiego.
2112/295/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia II transzy zadania inwestycyjnego pn.: „Droga do aktywności” w Radlinie, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2113/295/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz podpisania umowy związanej z dotacją budżetu w zakresie zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego na zadanie ,,Zakup 3 zestawów komputerowych” .
2114/295/II/2005 przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatom Bielskiemu, Cieszyńskiemu i Żywieckiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
2115/295/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne –Szarcula-Kubalonka”
2116/295/II/2005 zmiany Planu inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2005-2006 „PLAN C” (korekta lipiec 2005)
2117/295/II/2005 zawarcia Porozumienia z Miastem Racibórz dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej (DK 45)- Głubczyckiej (DK 45)-Londzina (DW935)-Mariańskiej (droga gminna) – Mikołaja (droga gminna) w Raciborzu”.
2118/295/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Koszęcin dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW 907 (ul. Boronowska) w m. Koszęcin”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713