Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:03:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 294 z dnia 13 września 2005

Nr uchwałyW sprawie
2044/294/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.
2055/294/II/2005 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
2056/294/II/2005 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
2060/294/II/2005 zawarcia umowy pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Śląskim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Śląskiego w Katowicach.
2062/294/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki
2063/294/II/2005 ustalenia numeru porządkowego dla Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu.
2064/294/II/2005 udzielenia zgody na utworzenie stanowiska zastępcy kierownika szkolenia praktycznego w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
2066/294/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji “Węgierska Górka” współtworzonej przez gminy Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły
2067/294/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji “Wręczyca Wielka-Truskolasy”
2069/294/II/2005 zaopiniowania projektów planów aglomeracji “Poraj-Centralna” oraz “Poraj - Żarki-Letnisko” opracowanych przez gminę Poraj.
2071/294/II/2005 zaopiniowania projektów planów aglomeracji “Tarnowskie Góry-Centrum”, “Tarnowskie Góry-Repty” oraz “Tarnowskie Góry-Leśna”.
2072/294/II/2005 zaopiniowania projektów planów aglomeracji “Katowice-Gigablok”, “Katowice-Panewniki”, “Katowice-Podlesie” oraz “Katowice-Dąbrówka Mała-Centrum” opracowanych przez Miasto Katowice
2073/294/II/2005 zaopiniowania projektu planów aglomeracji “Zebrzydowice-Centralna”oraz “Zebrzydowice-Kończyce Małe”.
2074/294/II/2005 zaopiniowania projektów planów aglomeracji “Łaziska-Wschód” oraz “Łaziska-Morcinka”.
2075/294/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji “Bestwina”.
2076/294/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji “Żywiec” współtworzonej przez gminy Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec.
2078/294/II/2005 określenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2005/2006
2079/294/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1803/KT/2004z 21.12.2004 r. z Gminą Skoczów dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2084/294/II/2005 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Miastu Zawiercie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Uzbrojenie Osiedla Kosowska Niwa w Zawierciu”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2085/294/II/2005 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Miastu Tychy na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów – Osada w Tychach”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2086/294/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2087/294/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2090/294/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2092/294/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dokonania zmian załącznika do uchwały Nr II/37/27/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2095/294/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA w Chorzowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713