Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:55:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 293 z dnia 8 września 2005

Nr uchwałyW sprawie
2045/293/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2046/293/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Imielin dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w ciągu DW 934 w m. Imielin”
2047/293/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy Nr 1823/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Gminą Żywiec dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2048/293/II/2005 uzgodnienia zaliczenia ul. Witosa w Kozach do kategorii dróg powiatowych
2049/293/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.: „Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku”, realizowanej przez Miasto Rybnik.
2051/293/II/2005 udzielenia zgody p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki
2053/293/II/2005 udzielenia zgody na utworzenie stanowiska zastępcy kierownika szkolenia praktycznego w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
2054/293/II/2005 rozstrzygnięcia IV edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713